Aktuality

| Aktuality

PŘÍPADNÉ ZAPOJENÍ STUDENTEK A STUDENTŮ DO ŘEŠENÍ SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud se kdokoli z vás zapojí do aktivit spojených s řešením současné epidemiologické situace, může počít s tím, že mu členové katedry vyjdou vstříc a upraví povinnosti spojené s ukončením jednotlivých kurzů (např. posunutím termínů odevzdání jednotlivých úkolů, prominutím povinnosti účastnit se on-line přednášek a seminářů či hledáním alternativních způsobů ukončení). Jsme pyšní na všechny, kteří se zapojili do pomoci již na jaře. Všem našim studentkám a studentům přejeme zdraví, pevné nervy a pokud to alespoň trochu jde, tak i dobrou mysl.

 

| Aktuality

SOUHRNNÁ INFORMACE K ON-LINE VÝUCE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že mezi některými z vás stále panují nejasnosti ohledně výuky v tomto semestru, rádi bychom ještě jednou zopakovali zásady výuky v ZS 2020.
1. Z nařízení KHS je do 31. 10. 2020 převedena většina výuky na TUL do on-line režimu (výjimku tvoří jen laboratorní cvičení a nezbytné a specifické semináře). Přesný popis výjimek a základní rámec on-line výuky naleznete např. zde: https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19. Počítejte ale raději s tím, že výuka bude on-line trvat celý semestr. Pokud dojde k nějakým změnám budete včas informováni vedením fakulty.
2. Konkrétní opatření týkající se KFL (např. úprava konzultačních hodin, seznam vyučovaných předmětů se stručnou charakteristikou podoby on-line výuky apod.) najdete na webových stránkách katedry, v sekci aktuality (https://kfl.fp.tul.cz/aktuality).
3. On-line výuka bude probíhat vždy synchronně, tj. v těch časech a dnech, které jste měli ve svých rozvrzích již před vydáním opatření o přechodu na on-line výuku.
4. Z tohoto důvodu je proto důležité se vždy zúčastnit první on-line hodiny, na níž vás budou jednotliví vyučující informovat o průběhu konkrétního předmětu.
5. Za účelem on-line přednášek má každý kurzu zřízen virtuální učebnu, zpravidla v aplikaci Google Classroom či aplikaci MS TEAMS. O tom, jak se do daných učeben máte přihlašovat vás budou informovat vyučující předmětů. Zpravidla Vám mailem zašlou odkaz na danou virtuální učebnu. Přihlašovat se do ní ale MUSÍTE VŽDY A VÝHRADNĚ POMOCÍ ŠKOLNÍHO E-MAILU, KTERÝ JSTE OBDRŽELI PŘI ZÁPISU A KTERÝ JE V NÁSLEDUJÍCÍM FORMÁTU (jméno.příjmení@tul.cz).
6. V přiloženém souboru naleznete seznam všech kurzu, které v tomto semestru vyučují pracovníci KFL. U každého kurzu naleznete aktuálního vyučujícího a stručnou charakteristiku on-line výuky. Je-li základem on-line výuky nějaké virtuální prostředí, slouží daná informace rovněž jako aktivní odkaz do dané aplikace.

7. U předmětů "starých" programů, které se vypisují již jen pro ty, kteří předmět opakují, je rovněž stručná zmínka o tom, jak bude předmět probíhat. S ohledem na to, že u těchto předmětů se počítá spíše jen s konzultacemi (zapsaní již zpravidla předmět v nějaké podobě absolvovali, ale nebyli úspěšní v jeho zakončení), je třeba kontaktovat jednotlivé vyučující a domluvit se s nimi na průběhu a podobě těchto konzultací, případně jiném alternativním průběhu.

8. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte tutorku studia (Dr. Hrabáková), tajemnici katedry (Dr. Exnerová) nebo vedoucího katedry (doc. Václavík)

 

| Aktuality

ÚŘEDNÍ HODINY ON-LINE

Dámy a pánové,

pokud potřebujete řešit něco úředního nebo se na cokoli ohledně provozu katedry ptát, můžete buď využít e-mailovou komunikaci (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo

můžeme vyzkoušet komunikaci on-line. Museli byste se pak přihlásit do "kurzu" Úřední hodiny - sekretariát KFL"  na odkazu:

https://classroom.google.com/c/MTc3Mjg2NzMxNjg0?cjc=66l2umy

Budu zde on-line k dispozici vždy v pondělí 14.00 - 14.30 hod., ve středu 10.00 - 10.30 hod. a v pátek 9.00 - 9.30 hod.

Stanislava Exnerová

| Aktuality

KONZULTAČNÍ HODINY V DOBĚ ON-LINE VÝUKY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po dobu on-line výuky s ohledem na specifická opatření týkající pohybu osob v prostorách TUL se budou konzultační hodiny konat vždy po předchozí e-mailové domluvě s vyučující/m. V průběhu konzultačních hodin je třeba dodržovat všechna opatření daná příkazem rektora 12/2020 [zde].

| Aktuality

ON-LINE VÝUKA V ZS 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice bude minimálně do 31. 10. probíhat většina výuky na TUL v on-line podobě. Výjimku mají jen laboratorní cvičení či praxe (více viz https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:112190). Podrobnosti týkající se průběhu výuky v jednotlivých předmětech se dozvíte v nejbližší době od vyučujících, kteří Vás budou kontaktovat mailem a zašlou Vám potřebné informace. Zároveň s tím bude během příštího týdne na webu katedry zveřejněn dokument, který bude obsahovat stručné informace týkající se on-line podoby všech v tomto semestru vyučovaných předmětů, které garantuje naše katedra. Obecně ale bude platit, že on-line výuka se bude odehrávat ve stejných časech, které byly jednotlivým předmětům vyhrazeny v rozvrhu a bude plnohodnotnou náhradou za běžnou kontaktní výuku.

Zdraví, pevné nervy a dobrou náladu Vám přejí pracovnice a pracovníci Katedry filosofie

| Aktuality

NOVÝ MAGISTERSKÝ PROGRAM

Národní akreditační úřad schválil akreditaci navazujícího magisterského programu Učitelství základů společenských věd pro střední školy. První studenti budou moci začít tento program studovat již v nadcházejícím AR 2020/2021. Bližší informace týkající se možných kombinací s dalšími obory a podmínky přijímacího řízení najdete na webových stránkách fakulty: https://www.fp.tul.cz/aktuality.

| Aktuality

Průběh státních závěrečných zkoušek - červen 2020

Dámy a pánové,

Letošní státnice budou probíhat za předepsaných hygienických a bezpečnostních opatření.

Rozpis bude přesně určovat, kdy studenti jdou na přípravu a je požadováno, aby se jinak vůbec nezdržoval v budově. Katedra vymezí a označí prostory, ve kterých se studenti budou moci pohybovat. Pokud by se tu někdo zdržoval mimo dobu nezbytnou, budeme ho muset vykázat mimo budovu. Znamená to tedy:

Přijdete ve stanovenou dobu k vrátnici, tam si vás vyzvedneme.

Pokud byste měli teplotu nebo jiné příznaky COVID-19, nesmíte vstoupit do budovy. (Termín nepropadne.)

Vyplníte a podepíšete čestné prohlášení (nebo už si ho přinesete z domova). Bez tohoto prohlášení nemůžete skládat SZZ. (Termín nepropadne.) Oficiální dokument Ke stažení zde.

Pak budete mít pár minut a poté přejdete na přípravu.

Nevoďte s sebou žádný doprovod (musí zůstat venku).

Pokud se státnic chtějí zúčastnit jako veřejnost další osoby – mohou, ale za stejných předepsaných podmínek.

V prostorách budovy je povinná rouška (osobní ochranný prostředek).

Při vstupu do místnosti použijete připravenou dezinfekci rukou.

Pro losování použijete připravenou jednorázovou rukavici.

Při přípravě a zkoušení si můžete odložit roušku do připraveného igelitového sáčku. (Netýká se veřejnosti a může být změněno podle rozhodnutí předsedy komise.)

Přineste si vlastní: roušku (osobní ochranný prostředek), láhev s pitím, psací potřeby, pokud budete potřebovat seznam literatury …

Termín konání SZZ: 22. – 23. 6. 2020

Rozpis bude vyvěšen v nejbližších dnech na webu katedry filosofie.

Jakékoliv dotazy k SZZ posílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

¨

S. Exnerová

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra filosofie
Studentská 2, 46117, Liberec 1

Sídlo:
Budova P, 3. NP, Komenského 314, 46001, Liberec 1

Tajemnice katedry:
Stanislava Exnerová
+420 48 535 4258
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.