Časté otázky

Indexy

Kdo mi podepíše index za špatně dostupného pedagoga/v urgentním případě?
V odůvodněných případech Vám může zapsat vedoucí katedry. Mělo by jít opravdu o mimořádné situace; rozhodně nelze počítat s tím, že Vám bude vyhověno, pokud jste prostě zanedbali svoje povinnosti nechat si zapsat výsledky v příslušném semestru a stanovených konzultačních hodinách.
Co mám dělat, když jdu ke státnicím a chybí mi důležité zápisy v indexu?
Jestliže už ten problém máte, obraťte se například na sekretářku katedry, která Vám řekne, jestli je ještě možnost pedagoga zastihnout. Pokud taková možnost již není, obraťte se na vedoucího katedry. Uvědomte si, že chyba je Vaší straně!

Studijní plán

Kdo se bude zabývat mojí žádostí o individuální studijní plán?
S touto žádosti musíte navštívit jednotlivé vyučující příslušných předmětů a požádat je o vyplnění Vaší žádosti.
Kdo mi podepíše žádost o uznání předmětu?

Obraťte se výhradně na garanta předmětu. Jeho jméno naleznete ve stagu (prohlížení - předměty). Ujistěte se, že jste zadali správnou variantu kurzu - měl by to být kurz z vašeho studijního programu!

Závěrečné práce a SZZ

Co mám dělat, když se mi nedaří konzultovat svoji závěrečnou práci?
Máte-li problémy při konzultování závěrečné práce, obraťte se bez zbytečných odkladů na zástupkyni vedoucího katedry dr. Exnerovou nebo na vedoucího katedry doc. Václavíka.
Jak se mám přihlásit ke státnicím, pokud mám přerušené studium?
Obraťte se na sekretářku katedry, která Vás přihlásí. Udělejte to včas, tedy v řádném termínu pro přihlašování – viz harmonogram studia.
Co mám dělat, pokud jsem se zapomněl/a přihlásit ke státnicím a elektronické přihlašování je již uzavřeno?
Pokud bude v termínech vypsaných k SZZ ještě volné místo, můžete být zařazeni mezi přihlášené. Obraťte se na dr. Exnerovou. Přineste písemné přihlášení k szz v konkrétním termínu a oboru. Přineste samozřejmě také seznam vaší literatury. Obojí podepsané!
Co mám dělat, pokud je již uzavřeno elektronické odhlašování od SZZ?
Kontaktujte dr. Exnerovou, na sekretariát dodejte písemné a podepsané závazné odhlášení od SZZ. Stačí napsat na papír, speciální formulář neexistuje.
Další informace naleznete pod kategorií STUDIUM

Ostatní

Volný čas před výukou, popř. mezi výukou bych chtěl/a trávit ve studentském klubu v přízemí budovy P. Jak se mám do klubu dostat, když je elektronicky uzavřen.
Do studentského klubu je možný přístup pouze na kartu studenta, která musí být pro volný přístup zaktivována. U dveří studentského klubu je malá krabička se signalizujícím světlem. Oranžové světlo – přístup je možný. Červené světlo signalizuje zastřežení místnosti. V tomto případě musí místnost – klub odstřežit vrátný budovy P, popř. domovník. Kartu na požádání studentům pro vstup do klubu zaktivuje sekretářka katedry.
Co mám dělat, když jsem se dostal/a do konfliktu s pedagogem?
V tom případě se obraťte na zástupkyni vedoucího katedry nebo na vedoucího katedry.