Skip to main content

Naši absolventi

"Na libereckou katedru filozofie nemohu vzpomínat jinak, než jen v tom nejlepším. Široká a různorodá skladba předmětů mi po celou dobu studia poskytovala neustále nové podněty ke zkoumání i zamýšlení, a dohromady vytvořila sumu znalostí, která všem poctivým studentům poskytuje pevný základ pro jakékoliv další bádání v celém spektru humanitních věd. Nemohu pominout ani sympatický kolektiv katedry, složený z odborníků z řady různých oborů a zaměření, u kterých jsem se vždy setkával s poctivým přístupem k výuce, a zároveň lidským přístupem ke studentům. Rád bych studium na katedře doporučil všem, kteří mají zájem získat nejen znalosti, ale i schopnost rozumět dnešnímu světu, orientovat se v jeho složitosti, a kriticky ho zkoumat."

Mgr. Kamil Polehla