Skip to main content

Závěrečné práce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,Pokud budete psát závěrečnou práci na katedře filosofie (bc. ZSV major, navazující ZSV major), neváhejte a kontaktujte co nejdříve potenciálního vedoucího práce a domluvte se s ním na dalším postupu.  Můžete přijít  s vlastním návrhem na téma, ale aby dané téma mohlo být přijato, musí splnit následující požadavky*:

  1. musí korespondovat s oborem Vašeho studia 
  2. musí být dostatečně konkrétní a uchopitelné
  3. musí korespondovat s odborným zaměřením vedoucí/ho práce.

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. - vedoucí KFL

Požadavky a termíny

Podklad pro zadání se vyplňuje ve stagu a po dohodě s vedoucím práce odesílá rovněž ve stagu vedoucímu katedry.