Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice,
obor Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání

Navazující studijní program Učitelství pro základní školy,
obor Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ