Skip to main content

Studijní programy a předměty

Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice,
obor Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Navazující studijní program Učitelství pro základní školy,
obor Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ