Skip to main content

Přednášky, představení nových knih, pozvánky na akce

O zajímavých přednáškách a jiných akcích, na kterých se spolupodílí nebo je organizuje katedra filosofie, se více dozvíte na facebooku KFL: https://www.facebook.com/kfl.fp.tul