PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.

zaměstnankyně

Budova P, P-3-3003
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

Po e-mailové dohodě.

 • Vzdělání

  2017 Ph.D., Sociologie, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
  Dizertační práce Symbolický kód občanské společnosti J.C. Alexandera: problém racionalizace
  2009 PhDr., Sociologie v soudobém světě, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
  2009 Mgr., Sociologie, zaměření Dynamika současných společností, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
  Diplomová práce Místní referenda v ČR optikou kulturní sociologie (pochvala děkana za vynikající diplomovou práci,
  Cena Edvarda Beneše II. stupně za diplomovou práci)
  2006 Bc., Sociologie a sociální politika, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

  Další vzdělávání, osvědčení a kurzy (výběr)

  2010 Europaeum Summer School on The Media, Europe & Democracy, Bologna
  2005-2006 Roskilde University v Dánsku, obor European Union Studies, semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus
  2009 Školení lektorských dovedností 
  2008 seminář Lektorské dovednosti 
  2007 Výcvik koordinátorů dobrovolníků, kurz Systémový přístup v práci s nevidomými a jejich rodinami
  2003 výcvik telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících (100 hod.)

  Profesní praxe

  od 2020 odborná asistentka, Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Technická univerzita v Liberci
  od 2019 vědecká pracovnice, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

  Pedagogická činnost
  od 2020 Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Technická univerzita v Liberci
  Vybrané otázky společenských věd I
  Základy sociologie

  od 2019 Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
  Dějiny sociologie I a II (s Janem Balonem)

  Dříve vyučované kurzy
  2008-2018 Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
  Kulturní války v české občanské společnosti: diskurz nového realismu a jeho reflexe
  Praktika z kvalitativního výzkumu: analýza diskurzu
  Racionalita a emocionalita ve veřejné sféře: teoretické reflexe anti-islamistického diskurzu (s Karlem Čadou)
  Kulturní války v postkomunistickém kontextu (s Karlem Čadou a Ondřejem Špačkem), podpořeno Grantem Husovy nadace 2015-2016: Mapování kulturních válek v postkomunistickém regionu: kulturní analýza hodnotových střetů v občanské sféře
  Semináře k Dějinám sociologie I a II

  2010-2017 Katedra společenských věd, Vysoká škola obchodní v Praze
  Úvod do sociologie
  Sociologie aplikovaná v cestovním ruchu
  Sociologie volného času

  2010-2012 Scio, Praha
  Přípravné kurzy pro VŠ – obor Sociologie

  Výzkumné aktivity

  2022-2024 Under Pressure: Crisis, Emotions, and Political Transformations around Climate Change. GAČR, řešitel O. Císař (FSV UK)
  2021 Liberec - Zdravé město i v pandemii. Kvalitativní podkladová analýza pro formulaci zadání kvantitativního výzkumného šetření. Zadavatel: Statutární město Liberec, spoluřešitelka Johana Chylíková.
  2019-2022 Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky od státu. GAČR, řešitelka B. Spalová (FSV UK), spoluřešitel M. Tížik (SÚ SAV)
  2019-2022 Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace. TAČR, ÉTA, řešitelka B. Spalová (FSV UK), spoluřešitel V. Pelikán (FSS MU), https://cirkev.fss.muni.cz/
  2018 Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (public policy). GAČR, řešitel S. Smith (FSV UK)
  2018-2019 Thorough Reflection of Migration Portrayal by TV Journalists. Visegrádský fond, řešitel D. Růžička (Datalyrics), mezinárodní tým: GE, CZ, HU, PL
  2017-2018 Countering Islamophobia Through the Development of Best Practice in the use of Counter-Narratives in EU Member States. Grant Evropské komise JUST/2015/RRAC/AGT, řešitel I. Law (University of Leeds, Centre for Ethnicity and Racism Studies – UK), mezinárodní tým: BE, CZ, GE, GRC, FR, HU, PT, UK, https://cik.leeds.ac.uk/
  2016-2017 Narativy uprchlické krize. Zadavatel: Glopolis
  2014 International Cooperation in the SSH: Collaborative media analysis. European Union Seventh Framework Programme FP7/20072013
  2011 Podkladová analýza pro formulaci koncepce bydlení města Mělník. Zadavatel: Agentura pro sociální začleňování a město Mělník, spoluřešitelka Kateřina Ptáčková
  2010-2012 Co je na politicích veřejné. Český mediální obraz a veřejná percepce politické funkce. GAUK, řešitelka
  2010 Čtenářská percepce mediálního obrazu politiků. SVV UK, spoluřešitel Martin Volek

   Jiné

  od 2007 pořádání Sociologických večerů (pravidelných diskusních setkání): https://sociologickevecery.fsv.cuni.cz/index.php?page=24

 • Čada, K., & Frantová, V. 2019. „Countering Islamophobia in the Czech Republic“. In Countering Islamophobia in Europe (pp. 153-181). Palgrave Macmillan, Cham.
  Duller M., P. Korom, R. Y. Schögler, C. Fleck & with support from C. Brissaud, E. Brun, V. Frantová, B. Grüning, A. Hatos, M. Morgan, M. Ørsten, C. Saravakos, R. Timans and I. Willig. 2017. Scholars as European public intellectuals? Media interventions in the 2014 European Parliament election campaign. European Societies: 1-32.
  Frantová, V. 2014. Kulturní struktura občanské společnosti v diskurzu místních referend. Sociální studia. 2/2014: 123-142.
  Frantová V. 2013. „Zábava nebo součást občanské angažovanosti? Čtenářství deníku Blesk jako způsob trávení volného času“. In Fazik, Štemberk (eds.) Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu. Praha: VŠO.

  Recenze

  Frantová, V. 2014. „Temná a světlá strana síly jedno jsou“. Alexander, J. C. (2013). The Dark Side of Modernity. Biograf (59).
  Frantová, V. 2010. Tim Edwards (ed.): Kulturální teorie: Klasické a současné přístupy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 46(05), 838-841.
  Frantová, V. 2008. Radim Marada (ed.): Etnická různost a občanská jednota. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44(05), 1029-1032.

  Výzkumné zprávy

  Benešovská, B., V. Frantová, P. Haas, H. Jurašková, M. Liška, V. Pařil, V. Pelikán, B. Spalová, J. A. Šturma. 2022. Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: podpora participace. Souhrnná výzkumná zpráva.
  Dostupné z: https://cirkev.fss.muni.cz/aktuality/vyzkumna-zprava-je-na-svete
  Datalyrics. 2019. From Reporting Styles to Propaganda: Migration Portrayal in Selected Czech, German, Hungarian and Polish TV news in 2015 and 2018. Dostupné z: https://datalyrics.org/pdf/styles.pdf
  Čada, K., V. Frantová. 2018. Workstream 3: Key National Messages - Czech Republic. Centre for Ethnicity and Racism Studies, University of Leeds. Dostupné z: https://cik.leeds.ac.uk/publications/key-national-messages-workstream-3/
  Čada, K., V. Frantová. 2018. „Workstream 2: Report on Counter-narratives to Muslim hatred: Czech Republic. Centre for Ethnicity and Racism Studies, University of Leeds. Dostupné z: https://cik.leeds.ac.uk/publications/workstream-2-dominant-counter-narratives-to-islamophobia/dominant-counter-narratives-to-islamophobia-czech-republic-ws2/
  Čada, K., Frantová V. 2017. Workstream 1: Dominant Islamophobic Narratives – The Czech Republic. Centre for Ethnicity and Racism Studies, University of Leeds. Dostupné z: https://cik.leeds.ac.uk/publications/workstream-1/workstream-1-dominant-islamophobic-narratives-the-czech-republic/
  Glopolis. 2016. Proč uprchlíci jitří naše emoce? Narativy související s migrací a uprchlictvím v české společnosti a nahlédnutí za ně. Dostupné z: https://glopolis.org/wp-content/uploads/Proc-uprchlici-jitri-nase-emoce_migracni-narativy-CR.pdf
  Ptáčková, K., V. Frantová. 2012. Podkladová analýza pro formulaci koncepce bydlení města Mělník.
  Praha: Agentura pro sociální začleňování. Dostupné z: https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Pt%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1Frantov%C3%A1_2012_Analyza_bydleni_M%C4%9Bln%C3%ADk_FIN.pdf

  Učební a popularizační texty

  Frantová, V. 2018. Předmět současné sociologie – aneb co dnes v sociologii frčí? In Cvičebnice ZSV. Komplexní příprava na test Základy společenských věd (pp. 92-95). Scio.
  Čada, K., Frantová V. 2017. Burkinis and Slippery Slope Narratives: Islamophobia in the Czech Republic. Dostupné z: https://cik.leeds.ac.uk/2017/08/03/burkinis-and-slippery-slope-narratives-islamophobia-in-the-czech-republic/
  Frantová, V. 2013. Proč číst Blesk? Sociální teorie. Dostupné z: http://socialniteorie.cz/proc-cist-blesk/
  Frantová, V. 2011. Studijní opora k předmětu Úvod do sociologie. (Interní studijní materiál). VŠO, Praha.
  Frantová, V. 2010. The Celebritization of Politicians. Europaeum Bulletin.

  Konferenční příspěvky a veřejná vystoupení (výběr)

  2022 Role ekonomických a kulturních nerovností v diskusi o klimatické změně. Workshop Zdroje kulturních válek: Genderové paniky? Generační napětí? Ekonomické nerovnosti? Centrum pro studium strategických regionů FF UK, Praha
  2021 Restituce církevního majetku v České republice mezi politizací a depolitizací: jak se spravedlnost mění v křivdu a oběti v hlídací psi demokracie. Konference České sociologické asociace: Sociologické reflexe, online
  2020 Restituce církevního majetku v České republice mezi politizací a depolitizací: jak se spravedlnost mění v křivdu a oběti v hlídací psi demokracie. Pracovní konference časopisu Biograf, Mohelno
  2018 „Germany leads us into the abyss“: Islamophobic discourse in the Czech Republic. Přednáška s diskusí pro studenty Teologické fakulty Univerzity v Lipsku, Praha
  2017 The Problem of a Rationalized Cultural Structure of the Civil Sphere: A Critical Interpretation of Jeffrey C. Alexander's Symbolic Code of Liberty. ESA 13th Conference: (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Athény
  2016 Germany leads us into the abyss. Islamophobic discourse in the Czech Republic (s Karlem Čadou). Zvaná přednáška pro ELTE (Eötvös Loránd University), Budapešť
  2013 The Universality of Civic Cultural Code. ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Turín
  2012 moderování sekce Postavení vědy ve společnosti. Konference Věda a veřejnost v rozhodovacích procesech, ISS FSV UK a Zelený kruh, Praha
  2012 Čtení Blesku jako strategie snížení nákladů na orientaci ve vysoce strukturovaném světě. Seminář o sociální dynamice a jejím zrychlování, ISS FSV UK, Praha
  2012 Sebevzdělávání, nebo rozptýlení? Čtenářství deníku Blesk jako způsob trávení volného času. Konference Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu, VŠO, Praha
  2012 Kulturní struktura občanské společnosti v diskursu místních referend. Doktorandská konference sociologie a příbuzných společenských věd, ISS FSV UK, Praha
  2010 The Celebritization of Politicians. Europaeum Summer School on The Media, Europe & Democracy, Bologna

 • Vybrané otázky společenských věd I
  Základy sociologie

  Nabízené okruhy pro BP/DP:

  Kulturní války v Evropě: konzervativní vs. progresivistické narativy ve veřejném diskurzu

  Emoce a racionalita ve veřejném prostoru

  Fakta a hodnoty ve vzdělávání (problém takzvané hodnotové neutrality na různých stupních vzdělávacího procesu)

  Jak učit o klimatické změně?