Skip to main content

Mgr. Michal Trčka, Ph.D.

zaměstnanec

Budova P, P-03016
tel: +420 48 535 4237
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

nejlépe po předchozí domluvě (možnost on-line i jiné termíny)

čt - sudý: 10:40 - 11:40

čt - lichý: 18:00 - 19:00

 

Oblast specializace: společensko-vědní výzkum vědy a technologií

Na katedře filosofie na Technické univerzitě v Liberci se odborně věnuji především aplikované etice. Mimo akademickou sféru působím jako šéfredaktor nově vznikajícího časopisu Academix revue.

Ve své současné práci se zaměřuji na vybrané otázky filozofie a etiky vědy a technologií a sociální otázky spojené s rozvojem moderních biotechnologií, nanotechnologií a jejich propojení s informačními technologiemi.

Akademické pozice:

2014 - současnost

Interní vyučující (odborný asistent; 100%): Katedra filozofie; Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická; Technická univerzita v Liberci

Vzdělání:

09/2014 – 12/2019

Ph.D. studium; Filozofická fakulta UK, Ústav politologie

Studijní program: politologie

Aktuální akademická/publikační činnost

Projekty:

TAČR TL04000023: Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií (11/2020 – 10/2022); řešitel

Továrna na absolutno? Česká etická reflexe moderních technologií (Nadační fond Františka Topiče)

Nedostatkové zdroje v době pandemie (Strategie AV 21 - Odolná společnost)

Odborná publikační činnost (vybrané)

Monografie a kapitoly v kolektivních monografiích:

  • Trčka, M. Ne-prostupné hranice Evropy. Teritorialita, biopolitika a etika. Praha: Epocha, 2017. ISBN 978-80- 7557-118- 2. 

Články a kapitoly (vybrané):

  • Trčka, M. Tvorba nanovláken pohledem nanoetiky. In: Lukáš, D. a kol. Nanovlákna, teorie, technologie a použití. Praha: Academia, 2023.
  • Trčka, M. .; Bartoš V. Filosofické problémy nanotechnologií: ontologicko-systémová východiska a etické implikace. In: Teorie vědy / Theory of Science, Vol 44, No 2 (2022). https://doi.org/10.46938/tv.2022.532
  • Trčka, M.; Jetmarová, J. Roušky s TULkou: Věda a etika v liminalitě. In: Teorie vědy / Theory of Science, Vol 44, No 2 (2022). https://doi.org/10.46938/tv.2022.527
  • Trčka, M. The Limits of Libertarianism in Debates over Euthanasia and the Application of Moral Fictionalism in Bioethics. In: Ethics & Bioethics (in Central Europe) Europe), 2020, 10 (1–2), pp. 30–39. DOI:10.2478/ebce-2020-0004.
  • Trčka, M. Otisk SARS-CoV-2 v etice klinického výzkumu. In: web Teorie vědy / Theory of Science (2020). Dostupné z: http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/494/502

Skripta:

Filozofická reflexe syntetické biologie, etické a společenské výzvy. In: Lukáš et. al. Biofyzika I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020.

Popularizační texty (vybrané):

Trčka, M. Největší existenční riziko naší doby. ACADEMIX 06/2023 Globální katastrofická riizika.

Trčka, M. O morálce a ekonomických nerovnostech. Mezinárodní politika 3/2022 Na prahu nové éry světové ekonomiky.

Kulatý stůl: Jak nové technologie ovlivňují mezinárodní vztahy? Mezinárodní politika 1/2022 Mezinárodní vztahy a nové tehnologie.

Publikační činnost v časopise Přítomnosthttps://www.pritomnost.cz/author/trcka/ 

a také v anglické verzi The New Presence:

Veřejná vystoupení (aktuální):

Trčka, M. Přednáška: Věc Makropulos? Jak pro koho! Morální otázky liberální eugeniky (Pražské kreativní centrum, 28. června 2022).

Lukáš, D.; Trčka, M.; Svoboda, D. Přednáška: Od nanosvěta k nanoetice. Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (Ústav státu a práva AV ČR, 11. 3. 2022).

Etika KFL/EIAE

Etika KFL/EBI

Etika v biomedicínských oborech KFL/EBO*Z

Etika v biomedicínských oborech KFL/EBOB

Sociální dopady moderních technologií KFL/SDMT

Úvod do studia společenských věd KFL/USV19