Skip to main content

Mgr. Michal Trčka, Ph.D.

zaměstnanec

Budova P, P-03016
tel: +420 48 535 4237
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

čt: 15:00-16:00

během zkouškového období po předchozí domluvě (možnost on-line)

 

 • Oblast specializace: aplikovaná etika (etika technologií), filozofie (filozofie technologií, sociální a politická filozofie). Vedle odborné akademické činnosti se věnuji neformálnímu vzdělávání a organizaci vzdělávacích aktivit, nebo popularizaci vědy.

  Na katedře filosofie na Technické univerzitě v Liberci se odborně věnuji především etice. Mimo akademickou sféru působím jako šéfredaktor nově vznikajícího časopisu Academix revue, externí redaktor časopisu Přítomnost a dlouhodobě spolupracuji s neziskovými organizacemi (např. Člověk v tísni nebo Multikulturní centrum Praha).

  Ve své aktuální akademické práci se zaměřuji na problémy filozofie technologií, aplikované etiky (etika biotechnologií) a v oblasti politologie na analýzu vybraných aspektů sociálních a hodnotových konfliktů současné společnosti. Aktuálně se věnuji především filozofické a politologické reflexi vlivu moderních technologií na společnost. Konkrétně morálním dilematům spojeným s vývojem moderních biotechnologií, nanotechnologií a jejich propojení s informačními technologiemi.

  Akademické pozice:

  08/2016 - současnost (2014 – 2016 externě)

  Interní vyučující (odborný asistent; 100%): Katedra filozofie; Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická; Technická univerzita v Liberci

  02/2016 – 6/2016

  Externí vyučující: Katedra sociálních věd; Filozofická fakulta; Univerzita Pardubice

  2014 – 6/2016

  Přednášková praxe u PhDr. Pavla Barana: Katedra filozofie; Filozofická fakulta; Masarykova univerzita v Brně

  09/2014 – 1/2015

  Ph.D. student (přednášková praxe): Ústav politologie; Filozofická fakulta; Univerzita Karlova v Praze

  Vzdělání:

  09/2014 – 12/2019

  Ph.D. studium; Filozofická fakulta UK, Ústav politologie

  Studijní program: politologie

 • Aktuální akademická/publikační činnost

  Projekty (aktuální):

  TAČR TL04000023: Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií (11/2020 – 10/2022); řešitel

  Továrna na absolutno? Česká etická reflexe moderních technologií (Nadační fond Františka Topiče)

  Nedostatkové zdroje v době pandemie (Strategie AV 21 - Odolná společnost)

  Odborná publikační činnost (vybrané)

  Monografie a kapitoly v kolektivních monografiích:

  • Trčka, M. Ne-prostupné hranice Evropy. Teritorialita, biopolitika a etika. Praha: Epocha, 2017. ISBN 978-80- 7557-118- 2. 

  Články a kapitoly (vybrané):

  Skripta:

  Filozofická reflexe syntetické biologie, etické a společenské výzvy. In: Lukáš et. al. Biofyzika I (2020).

  Popularizační texty (aktuální):

  Trčka, M. O morálce a ekonomických nerovnostech. Mezinárodní politika 3/2022 Na prahu nové éry světové ekonomiky.

  Kulatý stůl: Jak nové technologie ovlivňují mezinárodní vztahy? Mezinárodní politika 1/2022 Mezinárodní vztahy a nové tehnologie.

  Publikační činnost v časopise Přítomnosthttps://www.pritomnost.cz/author/trcka/ a také v anglické verzi The New Presence:

  Veřejná vystoupení (aktuální):

  Trčka, M. Přednáška: Věc Makropulos? Jak pro koho! Morální otázky liberální eugeniky (Pražské kreativní centrum, 28. června 2022).

  Lukáš, D.; Trčka, M.; Svoboda, D. Přednáška: Od nanosvěta k nanoetice. Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (Ústav státu a práva AV ČR, 11. 3. 2022).

 • Etika KFL/EIAE

  Etika KFL/EBI

  Etika v biomedicínských oborech KFL/EBO*Z

  Etika v biomedicínských oborech KFL/EBOB

  Úvod do studia společenských věd KFL/USV19

  Výchova k občanství KFL/VKO19