doc. PhDr. David Václavík Ph.D.

vedoucí katedry

Budova P, P-3-03006
tel: +420 48 535 4101
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  


Konzultační hodiny

Konzultační hodiny v LS 2021 se budou konat ve středu od 10,30 do 11,30.

 • VZDĚLÁNÍ A AKADEMICKÁ KVALIFIKACE

  2010 Habilitace v oboru religionistika, FF MU (doc.) Název habilitační práce: Náboženství a moderní česká společnost

  2002-2004 Postgraduální studium religionistiky, FF MU (Ph.D.) Téma disertační práce: Typologie a taxonomie nových náb. hnutí

  2002 Rigorózní zkouška z religionistiky, FF MU (PhDr.) Téma rigorozní práce: Náboženství, politika a etnická identita

  1993 – 1998 Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno obor: filosofie/religionistika

  1997 – 1998 Filosofická fakulta, Karlova univerzita, Praha studijní pobyt na Ústavu filosofie a religionistiky

  1989 – 1993 Gymnázium, Jeronýmova 27, Liberec 7

  PŘEHLED ZAMĚSTNÁNÍ

  Od 2010 Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, docent

  2009 Odborný garant Integrovaného projektu národního (IpN) Reforma vysokých škol, projekt OP Vzdělání pro konkurenceschopnost EU

  2006 - 2011 Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno Ústav religionistiky, vedoucí ústavu

  2002 - 2010 Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno Ústav religionistiky, odborný asistent

  2003 – 2005 Technická univerzita, Pedagogická fakulta, Liberec Proděkan pro bakalářská studia a vnější vztahy

  2002 - 2003 Technická univerzita, Hálkova 6, Liberec 1, Prorektor pro vnější vztahy

  Od 1998 Technická univerzita, Hálkova 6, Liberec 1 katedra filosofie Pedagogické fakulty TU, odborný asistent, od roku 2010 docent

  2000 - 2002 Centrum pro ekonomickou a sociální strategii, externí spolupracovník pro oblast národnostních menšin a pro národní identitu a kulturu

  1998 - 2001 Podjetědské gymnázium, Sokolovská 328, Liberec výuka filosofie a základu společenských věd

  1997 - 1999 Gymnázium, Jeronýmova 27, Liberec výuka filosofie základu společenských věd

  PEDAGOGICKÁ ČINNOST

  • Křesťanství II (MU) • Nová náboženská hnutí (MU, TUL) • Aktuální náboženská situace v ČR (MU) • Religionistické typologie a taxonomie (MU) • Aplikovaná a angažovaná religionistika (MU) • Baháí (MU) • New Age (MU) • Filosofie náboženství (MU, TUL) • Náboženství v Polsku (MU) • Náboženství v USA (MU) • Náboženství a politika (MU) • Dějiny filosofie I (TUL) • Etnické a kulturní minority ve střední Evropě (TUL) • Sociologie náboženství (TUL) • Psychologie náboženství (TUL)

  VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST/ OBLASTI VĚDECKÉHO ZÁJMU

  • Nová náboženská hnutí • Náboženství a moderní společnost • Metodologie religionistiky • Etnické, kulturní a náboženské menšiny

  GRANTY

  6. rámcový program EU

  2007 – 2009                REVACERN (Religions and Values: Central and Eastern European Research Network), spoluřešitel

  OP VpK

  2011 – 2014                LEVYNA (Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství), odborný garant projektu

  GACŘ

  2018 – 2020                Ateismus ve střední a východní Evropě, hlavní spoluřešitel

  2006 – 2008                Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky, spoluřešitel

  Transformační a rozvojové projekty

  2013                           Příprava doktorského joint degree Religion, Cognition and Culture (evid. č. 2380/2013)

  2002                           Kurz multikulturní výchovy (evid. č. 380/2002)

  2004                            Příprava bc. programu ošetřovatelství na TUL (evid. č. 1224/2004)

  2004                            Příprava bc. programu multikulturní výchova na FP TUL (evid. č. 1232/2005)

  Fond rozvoje vysokých škol

  2011                           Inovace kurzu Aktuální náboženská situace v ČR

  2006                            Inovace kurzu Křesťanství II (evid. č. 1520/2006)

  2005                            Inovace kurzu Vybrané problémy soudobé religionistiky (evid. č. 1890/2005)

  2003                            Inovace kursů Nová religiozita a nová náb. hnutí (evid. č. 639/2003), spoluřešitel

  Ostatní

  OP VpK

  2009                           Reforma terciárního vzdělávání, MŠMT, odborný garant a vedoucí projektu

  AKADEMICKÉ STÁŽE, ZAHRANIČNÍ PŘEDNÁŠKY A PŘEDNÁŠKOVÉ CYKLY

  2018  Přednáškový cyklus Religion in the United States, Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko

  Přednáškový cyklus Transformation of Contemporary Atheism, Department of Applied Religious Studies, University of Szeged, Szeged, Maďarsko

  2014 Přednáškový cyklus Multicultural and Multireligious Education, Department of Religious Studies, Jagelonská universita, Krakov, Polsko

  2012 Přednáškový cyklus Religion in the United States, Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko

  2009 Přednáškový cyklus Multicultural and Multireligious Education, Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko

  2008 Přednáškový cyklus Multicultural and Multireligious Education, Department of Religious Studies, Jagelonská universita, Krakov, Polsko

  2007 Přednáškový cyklus New Religious Movements, Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko

  2006 Přednáškový cyklus New Approaches in Scientific Study of Religions, Department of Applied Religious Studies,University of Szeged, Szeged, Maďarsko

  2005 Přednáškový cyklus Nová náboženská hnutí, FF Komenského univerzita v Bratislavě

  Zahraniční pobyty

  2010 Study of the United States Institute (SUSI), Religious Pluralism in the United States, University of California, Santa Barbara

  2002 DEEP project - mezinárodní projekt zaměřený na výchovu k občanství, Washington D.C., USA

  VYSTOUPENÍ NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH A KONGRESECH

  • Václavík, David. Who are Czech Atheists? Religion Continuations and Disruptions. 17thEASR Conference, Tartu, Estonia 2019
  • Václavík, David. Problemy czeskiego ateizmu: jak go zdefiniować i zinterpretować?Metamorfozy religii i duchowności. SSR PTS – ISORECEA, Warsaw, Poland 2019
  • Václavík, David. Study of Religion in Communist Czechoslovakia: Transformation, Dialogue and Clashes, ISORECEAConference, Szeged, Hungary 2018
  • Václavík, David. Many Faces of Czech Atheism. In. Religion and Non-religion in Contemporary Societies, ISORECEA Conference, Zadar, Croatia 2016
  • Václavík, David. Believing without Belonging as a Form of Cultural and Social Protest. A Case of the Czech Republic. In. Religious Diversification Worldwide and in Central and Eastern Europe, ISORECEA Conference, Kaunas, Lithuania 2014
  • Václavík, David. Deepening Secularization? How to Read Official Statistics. A Case of the Czech Republic. 11th EASR Conference, Liverpool, Great Britain
  • Václavík, David. Cultural War – Concept, Myth, and Reality. In. Beginning and Ends. 10th EASR Conference, Stockholm, Sweden 2012
  • Václavík, David. Religion in the United States in the Context of Post-Pluralism. In. New in Religion. 10th EASR Conference, Budapest, Hungary 2011
  • Václavík, David. Religious Pluralism in “Atheistic” Society after 1989: Social and Religious Process. In. Religious Pluralism in Global Perspective, University of California, Santa Barbara 2010
  • Václavík, David. Multidimensional Secularization in Central Europe. In. Religion in the History of European Culture. 9th Conference of European Association for the Study of Religions and Special Conference of International Association for the History of Religions, Mesina 2009
  • Václavík, David. Religious Pluralism in „Atheistic“ Society after 1989: Social and Religious Process, Trends and Legislation. In Time of Decline, Time of Hope. Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religion. 8 th Conference of European Association for the Study of Religions and Special Conference of International Association for the History of Religions, Brno 2008
  • Václavík, David. Plurality and Religion in Transition Society: The Case of the Czech Republic. In. The 2008 International Conference of CESNUR. Twenty Years and More: Research into Minority Religions, New Religious Movements and ‘the New Spirituality’, London 2008
  • Václavík, David. Institutionalized and Non-Institutionalised Religiosity in the Contemporary Czech Republic. In. Plurality and Representation. 7th Conference of European Association for the Study of Religions, Bremen 2007
  • Václavík, David. ISKCON and Its Impact on Building of a View of the Eastern Wisdom in the Czech Republic. In Religious History of Europe and Asia, 6th Conference of European Association for the Study of Religions and Special Conference of International Association for the History of Religions, Bukurešť 2006
  • Václavík, David. Conformity and Change: Social Tension, its Transformation, and its Role in the Process of Transmutation of New Religious Movements. In Religious Change. 4th Conference of Central European Religious Studies (CERES), Bratislava 2006
  • Václavík, David. Some Notes on the Using of the Term Religion. Un-uniqueness of the Unique Taxon. In Religion und Kritik,XXVIIth Biannual Congress of the Deutsche Vereinigung für Religionsgeschichte (DVRG), Bayreuth, 2005

  ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH RADÁCH

  Od 2020                      Člen Vědecké rady TF JU v Českých Budějovicích

  Od 2018                      Člen Vědecké rady v TU v Liberci

  Od 2016                      Člen Vědecké rady FP v Liberci

  2002 – 2003            Člen vědecké rady TU v Liberci

  DALŠÍ ODBORNÉ AKTIVITY

  2020 Člen hodnotícího panelu pro hodnocení výsledků VaV v humanitních vědách (oblast Religious studies) na UK v Praze

  Od 2019 Člen redakční rady sociálněvědního časopisu E-Rhizom

  Od 2019 Hodnotitel Národního akreditačního úřadu (NAÚ) pro oblast Filosofie, teologie, religionistika

  Od 2018  Místopředseda České společnosti pro religionistiku

  Od 2013  Člen redakční rady odborné série Scientific Study of Religion vydávané nakl. Bloomsbury Publishing (UK)

  Od 2013  Člen redakční rady odborného časopisu Religion in Austria (Rakousko)

  Od 2012  Člen redakční rady odborného časopisu Axis Mundi (Slovensko)

  Od 2010  Člen redakční rady odborného časopisu Religion and Society in Central and Eastern Europe

  2010 – 2013 Generální tajemník European Association for the Study of Religions (EASR)

  Od 2010  Člen Vědecké rady nakl. Grada pro oblast společenských věd

  2008 – 2015 Předseda České společnosti pro religionistiku

  2006 – 2009 Člen podoborové komise 401 pro filosofii, teologii a religionistiku GA ČR

  2006 – 2010  Člen výkonného výboru International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA)

  Od 2006 Člen redakční rady časopisu Religio. Revue pro religionistiku

  2005 – 2009 Hlavní koordinátor Central European Religious Studies (CERES)

  Od 2005  Člen redakční rady religionistického časopisu Pantheon

  2004 – 2008 Tajemník České společnosti pro studium náboženství (od 2006 Česká společnost pro religionistiku)        

 • MONOGRAFIE

  • Václavík, David. Religionistická typologie a taxonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 103 s. ISBN 978-80-210-7099-8
  • Václavík, David, Proměny americké religiozity, Brno: Masarykova univerzita 2013, 181 s., ISBN 978-80-210-6596-3
  • Václavík, David. Náboženství a moderní česká společnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 256 s. Religionistika, 1. svazek. ISBN 978-80-247-2468-3 
  • Václavík, David. Sociologie nových náboženských hnutí. 1. vyd. Praha: Malvern, 2007. 152 s. Proměny náboženství, sv. 5. ISBN 978-80-86702-22-3
  • Václavík, David. Úvod do filosofie. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2002. 65 s. ISBN 80-7083-620-2
  • Václavík, David. Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2001. 120 s. ISBN 80-7083-457-9

  EDITACE KOLEKTIVNÍCH MONOGRAFIÍ

  • Bubík, Tomáš – Remel, Atko –Václavík, David (eds.). Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion (Routledge Studies in Religion). New York – London: Routledge 2020, 346 s., ISBN 978-0367226312
  • Václavík, David – Lužný, Dušan a kol., Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství, Praha: Malvern 2010, ISBN 978-80-86702-69-8
  • Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-86429-92-2. 

  KAPITOLY V KOLEKTIVNÍCH MONOGRAFIÍCH

  • Remel, Atko – Václavík, David– Bubík, Tomáš. Studying freethought and atheism in Central and Eastern Europe. An Introduction. In.Bubík, Tomáš – Remel, Atko – Václavík, David (eds.). Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion (Routledge Studies in Religion). New York – London: Routledge 2020, s. 1–8, 8 s., ISBN 978-0367226312
  • Bubík, Tomáš – Václavík,  „Freethinkers and atheists in the Czech Lands in the 20th century“. In. Bubík, Tomáš – Remel, Atko –Václavík, David (eds.). Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion (Routledge Studies in Religion). New York – London: Routledge 2020, s. 58–83, 26 s., ISBN 978-0367226312
  • Bubík, Tomáš – Václavík, David– Remel,  „Non-religion in the CEE region“. In. Bubík, Tomáš – Remel, Atko –Václavík, David (eds.). Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion (Routledge Studies in Religion). New York – London: Routledge 2020, s. 310–324, 15 s., ISBN 978-0367226312
  • Václavík, David. „Searching and Finding: A History of the Slovak Study of Religion“. In: Bubík, Tomáš – Hoffmann, Henryk. Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. Leiden: Brill 2015, s. 55-86. 30 s., ISBN 978-90-04-28307
  • Václavík, David. „Rola religii i ateizmu w Republice Czeskiej. Niektóre aspekty sekularyzacji“. In. ZAREBA, Slawomir – BOROWIK, Irena. Tradycja i innovacja w polu refleksji socjologii religii, Warszawa: Kontrast 2015. s. 183–197, 15 s., ISBN 978-83-62793-15-0
  • Václavík, David. „Funkcionalismus“. In. Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 61-70. ISBN 978-80-86429-92-2.
  • Václavík, David. „Teorie racionální volby“. In.Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 70-76. ISBN 978-80-86429-92-2.
  • Václavík, David. „Definice náboženství“. In. Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 119-129. ISBN 978-80-86429-92-2.
  • Václavík, David. „Typy náboženských skupin“. In. Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 141-153. ISBN 978-80-86429-92-2.
  • Václavík, David. „Konverze“. In. Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 153-160. ISBN 978-80-86429-92-2.
  • Václavík, David. „Globální nová náboženská hnutí“. In. Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 248-256. ISBN 978-80-86429-92-2.
  • Václavík, David. „Náboženství a politika. Úvod“. In. Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 291-296. ISBN 978-80-86429-92-2.
  • Václavík, David. „Deprivatizace náboženství, náboženský terorismus“. In. Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 305-318. ISBN 978-80-86429-92-2.
  • Václavík, David. „Náboženství a média“. In. Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 321-342. ISBN 978-80-86429-92-2.
  • Václavík, David. „Transformace náboženství a nová náboženská hnutí. Úvod.“. In. Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 342-349. ISBN 978-80-86429-92-2.
  • Václavík, David. „Nová náboženská hnutí“. In. Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 349-360. ISBN 978-80-86429-92-2.
  • Václavík, David. „New Age a spiritualita“. In. Václavík, David – Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 360-367. ISBN 978-80-86429-92-2.
  • Václavík, David. „Obžerství, konzum a askeze v kontextu soudobé religiozity“. In Náboženství a jídlo. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. od s. 159–165, 7 s. ISBN 80-7194-800-4 
  • Václavík, David. „Kulturní válka: dvě podoby americké společnosti.“ 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 283–290, 8 s. ISBN 978-80-7494-051-4
  • Václavík, David. „Struktura systému“. In. Petr Matějů a kol., Bílá kniha terciárního vzdělávání, Praha: MŠMT, s. 19–25, ISBN 978-80-254-4519-8
  • Václavík, David – LUŽNÝ, Dušan. „Character of Czech Secularism. Tension between Institutional and Individual Religiosity in the Czech Republic“. In Tomka, Miklós – Révay, Edit. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. 1. vyd. Budapest: International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association, 2007. od s. 67-76, 10 s. Religion in Eastern and Central Europe. ISBN 978-963-87583-2-3
  • Václavík, David. „New Religious Movements and their Reflection as Conflict Religious Groups“. In Exercising Power. The role of religions in concord and conflict. 1. vyd. Turku: the Donner Institute, 2007. od s. 393–403, 11 s. ISBN 952-12-1811-8
  • Václavík, David. „Tělo jako chrám. Cesty a podoby revalvace těla v kontextu New Age“. In. Náboženství a tělo. 1. vyd. Praha: Malvern – MU Brno, 2006. od s. 243–250, 8 s. ISBN 80-210-4115-3
  • Václavík, David. „Religia w Republice Czeskiej na początku trzetiego tysiąclecia”. In Religion in the Time of Changes (Space – Society – Economy No 7). 1. vyd. Łódź: University of Łódź, 2005. od s. 234-242, 9 s. ISSN 1733–3180
  • Václavík, David. „Smrt v kontextu soudobé religiozity“. In Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. 2005. vyd. Bratislava: Kronos, 2005. od s. 19-24, 5 s. ISBN 80-89027-15-6 
  • Václavík, David. „Skeptické náboženství: věda, víra a skepse v (post)moderní době“. Scholé filosofia: Věda. 1. vyd. Liberec: Scholé filosofia, 2003. od s. 243 - 251, 9 s. ISBN 80-902997-2-5
  • Václavík, David. „Identita a legitimita v globální společnosti“. In. Práce zahání démony. 1. vyd. Liberec: Nakladatelství Bor, 2003. od s. 90–97, 8 s. ISBN 80-902901-5-9
  • Václavík, David – Veselý, Arnošt. „Sociální soudržnost“.  Průvodce krajinou prioritních problémů 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2002. od s. 143–160, 18 s. ISBN 80-86349-06-3 
  • Václavík, David. „Národní kultura a identita“. In. Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2001. od s. 158-164, 7 s. ISBN 80-86349-02-0 
  • Václavík, David. „Soužití většinové populace s menšinami“. Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2001. od s. 153-158, 6 s. ISBN 80-86349-02-0
  • Václavík, David. „Konsilience: metodické poznámky k redukci a vylučování ve vztahu sociálních a přírodních věd“. In Souvislosti. 1. vyd. Liberec: Scholé filosofia, 2001. od s. 288 296, 9 s. ISBN 80-902997-0-9 

  ODBORNÉ STUDIE V DATABÁZOVANÝCH ČASOPISECH

  •  Václavík, David. Role intelektuálů v procesu ateizace české společnosti v 2. polovině 20. století a její transformace. In. Slavia Meridionalis 20/2020. ISSN 2392-2400 (on-line časopis, Article No. 2198: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/view/117/showToc)
  • Václavík, David. Shaping the Slovak Identity and the Manifestation Thereof in the Social Iconosphere.The Case of the Slovak National Museum. In. Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy 2/2019. s. 35–52. ISSN 2336-3525
  • Václavík, David – Hamplová, Dana – Nešpor, R. Zdeněk. Religious Situation in Contemporary Czech Society. In. Central European Journal of Contemporary Religion 4/2 s. 99–122. 23 s. ISSN 2570-4893
  • Václavík, David. Katolická církev očima současných Čechůa současní Češi očima Katolické církve. Mezi nedůvěrou a očekáváním. Caritas et Veritas. Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech1/2016, s. 150–156, 7 s., ISSN 1805-0948
  • Václavík, David – Vido, Roman – Paleček, Antonín. Czech Republic: The Promised Land for Atheists? In. Cipriani, Roberto – GARELLI, Franco. Annual Review of the Sociology of Religion. Sociology of Atheism. Vol. 7. Leiden: Brill 2016, s. 201–232, 32 s., ISBN 978-90-04319-30-1
  • Václavík, David. Cultural War – Concept, Myth and Reality: A Clash of Ideas in “Post-Secular” American Society at the Turn of the Millennium. American and British Studies Annual, 2014, roč. 7, č. 2014, s. 62-69. 8 s., ISSN 1803-6058
  • Václavík, David. Deepening Secularization? How to Read Official Statistics. A Case of the Czech Republic. DISKUS, Bath College of HE, 2014, roč. 16/2014, č. 2, s. 22-30. ISSN 0967-8948
  • Václavík, David – Chalupa, Aleš (eds.), Náboženství v laboratoři, In: Sociální studia (monotématické číslo) 10/22013, ISSN 1214-813
  • Václavík, David, Academic Study of Religion in the Czech Republic in the First Decade of the 21stCentury, In. Pantheon.  Religionistický časopis7/1 2012, s. 125–133. ISSN 1803-2443
  • Václavík, David. Náboženství v kyberprostoru. Příspěvek k současným transformacím posvátna. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, 3-4, od s. 125–137, 12 s. ISSN 1212-365X
  • Václavík, David. Český ateismus ve 20. století. K vývoji a institucionalizaci v letech 1948 až 1989. Soudobé dějiny, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, 14/2007, 2-3, od s. 471 - 488, 18 s. ISSN 1210-7050. 2008. 
  • Václavík, David. Jak ji spoutat (dnešní návod). In. Antropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie, Bratislava: Kalligram, 14/2007, 4, od s. 51–56, 6 s. ISSN 1336-5541
  • Václavík, David – VáclavíkováHelšusová, Lenka. Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v české republice v letech 1989-2000. Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 14/2006, 2, od s. 45-64, 20 s. ISSN 1210-3640
  • Václavík, David. Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, kult a církev. Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 1/2005, 1, od s. 29-57, 38 s. ISSN 1210-3640
  • Václavík, David. Nová náboženská hnutí v perspektivě historicko-genealogických klasifikací. Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 11, 2, od s. 241-259, 18 s. ISSN 1210-3640
  • Václavík, David. Sekularizovaná a desekularizovaná moderna. Místo náboženství v moderní společnosti. In. Aluze. Časopis pro literaturu, filosofii a jiné, Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2003, 2, od s. 120-127, 7 s. ISSN 1212-5547
  • Václavík, David – Gál, Fedor. Lidský úděl v proměnách civilizace a kultury. In. Revue Proglas: měsíčník pro kulturu a politiku, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, 4, od s. 6-16, 10 s. ISSN 1213-4953

  POPULÁRNĚ NAUČNÉ STUDIE

  • Václavík, David. „Nová věda“ a náboženství. In. Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně4/22 2019, s. 110–113, 4 s. ISSN 1212-1371
  • Václavík, David. Religion in der tschechischen Gesellschaft heute. In. Religion & Gesellschaft in Ost und West11/47 2019, s. 13–16, 4 s. ISSN 2235-2465
  • Václavík, David. Multidimensional Secularization in Central and Eastern Europe, In: NOMOS. Kwartalnik Religioznawczy 4/80, 2013, s. 159–167, ISSN 1230-7858 78
  • Václavík, David. „Judaismus a křesťanství“. In. Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně 1/2001, s. 2–4, 3 s. ISSN 1212-1371
  • Václavík, David. „Veselí, chudí a zbožní“. In. Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně 1/2001, s. 12–14, 3 s. ISSN 1212-1371
  • Václavík, David. „Sexualita a sekularizace“. In. Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně 1/2000, s. 26–28, 3 s. ISSN 1212-1371
  • Václavík, David. „Touha být v Bohu. Enthusiasmus patří k náboženskému životu“. In. Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně 3/1999, s. 2–4. 3 s. ISSN 1212-1371
  • Václavík, David. Poznámky k intertestamentální pojetí moudrosti aneb kosmologický rozměr helénistické soterologie. Prométheus, 1999, 4, s. 7-17, 10 s. ISSN 1211-8400

  RECENZE

  • Václavík, David. Váně, Jan – Lužný, Dušan – Kalvas, František et al. Continuity and Discontinuity of Religious Momory in the Czech Republic. In. Revue pro Religionistiku 28/22020, s. 222–224, 3 s., ISSN 1210-3640
  • Václavík, David. Tatiana Zachar Podolinská (ed.), Traces ofthe Virgin Mary in Post-Communist Europe. In. Slovenský Národopis 3/682020, s. 292–295, 4 s., ISSN 1339-9357
  • Václavík, David. Minárik, Pavol. Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě. Religio. Revue pro Religionistiku 28/12020, s. 107–109, 3 s., ISSN 1210-3640
  • Václavík, David. Vojtíšek, Zdeněk, Nová náboženství a násilí. In. Revue pro Religionistiku 27/12019, s. 144–146, 3 s., ISSN 1210-3640
  • Václavík, David. Franek, Juraj: Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství. In. Religio. Revue pro Religionistiku 26/12018, s. 71–75, 5 s., ISSN 1210-3640
  • Václavík, David. Ivan Landa, Jan Mervart a kol.: Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. In. Filosofický časopis, AV ČR, Filosofický ústav, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 461-465. 5 s. ISSN 0015-1831.
  • Václavík, David. Luther H. Martin – Donald Wiebe (eds.), Conversations and Controversies in the Scientific Study of Religion. In. Religio. Revue pro Religionistiku 24/22016, s. 239–241, 3 s., ISSN 1210-3640
  • Václavík, David. Iva Doležalová-Luther H. Martin-Dalibor Papoušek (eds.): The Academic Study of Religion during the Cold War. In. Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 9/2001, 2, od s. 226-229, 4 s. ISSN 1210-3640
  • Václavík, David. Lužný Dušan: Náboženství a moderní společnost. Sociologické teorie modernizace a sekularizace. In. Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 9/2001, 1, od s. 127-129, 3 s. ISSN 1210-3640
  • Václavík, David. Dušan Lužný: Nová náboženská hnutí.In. Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 6/1999, 1, od s. 97-100, 4 s. ISSN 1210-3640 
 • GARANT PROGRAMU ZÁKLAD SPOLEČENSKÝCH VĚD PRO VZDĚLÁVÁNÍ

  VYUČOVANÉ A GARANTOVANÉ PŘEDMĚTY

  • Úvod do studia základů společenských věd 
  • Úvod do religionistiky
  • Sociologie náboženství
  • Dějiny náboženských tradic světa 1
  • Dějiny náboženských tradic světa 2
  • Náboženství, společnost a politika
  • Vybrané problémy společenských věd 2