Katedra filosofie vás vítá

A budeme-li navíc dbát svého pravého prospěchu a dobra plynoucího ze vzájemného přátelství a ze státního společenství, budeme-li dále dbát nejvyšší spokojenosti mysli pramenící ze správného způsobu života, i toho, že lidé, právě tak jako ostatní věci, jednají na základě přírodní nutnosti, pak bude bezpráví nebo nenávist, která z něho vzniká, zaujímat nejmenší část naší představivosti a snadno je dokážeme překonat.

Benedictus de Spinoza, Etika, 1677'

Když se někdo zeptá, k čemu je filosofie, odpověď musí být agresivní, protože tato otázka chce být ironická a kousavá. Filosofie neslouží státu ani církvi, které mají jiné starosti. Neslouží žádné vládnoucí moci. Filosofie slouží k zarmucování. Filosofie, která nikoho nečiní smutným a nikomu neodporuje, není žádná filosofie. Slouží k tomu, aby škodila hlouposti, činí z hlouposti něco zahanbujícího. Její užití spočívá jen v tomhle: kritizovat nízkost myšlení ve všech jeho podobách. Existuje snad kromě filosofie disciplína, která si jako úkol stanovuje kritiku všech mystifikací, ať je jejich zdroj jakýkoli?

Gilles Deleuze, Nietzsche a filosofie, 1962

Katedra filosofie na Technické univerzitě v Liberci nabízí studium v těchto bakalářských studijních programech: Filosofie humanitních věd a Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání; dále nabízí navazující studijní program Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol. Již samotné vymezení těchto programů naznačuje, že katedra filosofie není pouze katedrou filozofů, ale do značné míry je katedrou sociálních vědců.

Hlavní orientací naší práce je člověk a jeho místo v přírodě a společnosti. Naší snahou je vyučovat předměty ve zmíněných oborech a předměty v široké nabídce kurzů pro další pracoviště univerzity v souladu s nejnovějším vědeckým poznáním světa a člověka.

Mezi členy naší bezmála dvacetičlenné katedry tak naleznete antropology, politology, sociology, sociální teoretiky, estetiky a filozofy. Vědecká činnost členů katedry stejně tak jako výuka je orientována podle posledních trendů a výzkumů ve vědě a ve filozofii. Nejhlubší etickou orientací katedry je lidský život, který se odehrává v přírodě a v mezilidských vztazích. Chceme-li pochopit život člověka, musíme chápat na prvním místě přírodu a fungování lidské společnosti. Mezi perspektivy, které považujeme v tomto usilování za klíčové, tak patří historická kontextualizace myšlení a moderní vědecká perspektiva náhledu na člověka a společnost. Respekt k tradici je pro nás důležitou hodnotou, která ovšem v naší práci nestojí v cestě empirické evidenci.

Katedra se orientuje na seznámení s klíčovými tradicemi západní filozofie a myšlení. Prostor je tak věnován např. filozofii přírody, základům filozofického myšlení, dějinám (západní) filozofie či sekularizované etice. Mimoto zařazujeme do výuky předměty a otázky související s nezápadním myšlením (postkolonialismem) či s postmodernou. Pracovníci katedry dále mapují současné přístupy v sociologickém, antropologické a politologickém zkoumání člověka a společnosti. Věnujeme se zde kupř. otázkám menšin, studiu náboženství či analýzám genderové problematiky.

Mezi klíčové vědecké principy uplatňované na katedře tedy patří kritický přístup, respekt k jinakosti a humanistická tolerance.

Kontakt

 • Korespondenční adresa
  KFL FP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec
 • Sídlo
  (budova P) Komenského 314/2, Liberec 46001 
 • Sekretariát
  Hana Švecová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 48 535 4201
 • Úřední hodiny
  Po-Čt: 9:00-11:00