SZZ na KFL - červen 2018 - odevzdávání závěrečných prací

Vážené studentky, vážení studenti,

nezapomeňte se přihlásit přes Portal ke SZZ  na KFL v červnu 2018 - termín přihlášení:  do 2. 5. 2018.

V případě, že budete na KFL obhajovat závěrečnou práci, je nutné do tohoto data odevzdat 3 výtisky BP / DP, (2x KFL - sekretariát = kopie Zadání, 1x FP - pí. Kazdová = výtisk s originálním Zadání).

Ve výtiscích pro katedru musí být označená CD (jméno a příjmení, název práce, BP nebo DP a rok odevzdání). Všichni přihlášení odevzdají zároveň seznam přečtené literatury (pouze na katedře).

Studentky a studenti, kteří mají přerušené studium se můžou přihlásit ke SZZ na sekretariátě katedry.

Bližší informace získáte na sekretariátě KFL.