Zahraniční oddělení TUL vyhlašuje od LS 2017/18 nový mobilitní program

V rámci tohoto programu určeného pro studenty z bakalářských a magisterských programů TUL budou finančně  podporovány dva typy mobilit:
  • účast na letní škole v zahraničí
  • studijní pobyt na partnerské škole TUL mimo EU (zahraniční VŠ instituce a TUL si vzájemně pro své studenty prominou školné). Student má za povinnost příslušnému pracovníkovi fakulty doručit program letní školy a motivační dopis, ve kterém zdůvodní, jak zvolená škola přispěje k jeho dalšímu rozvoji ve studované oblasti.

Účast na letní škole

Studenti si mohou vybrat zahraniční školu podle svého uvážení, vyplnit připravené dokumenty, přihlásit se na ZHR a dostanou částku peněz, kterou jim bude zahraniční pořadatel letní školy účtovat. Ostatní náklady si hradí ze svých zdrojů.

Zdroje pro výběr letní školy např.:

Studijní pobyty na partnerských školách mimo EU

Budou postupně vyřizovány žádosti studentů TUL recipročně podle počtu zahraničních studentů, které už naše fakulty ke studiu přijaly, a také podle finančních prostředků, které budou k dispozici.

Všechny informace a připravené formuláře jsou k dispozici na: http://www.tul.cz/verejnost-a-media/mezinarodni-spoluprace/mobilitni-program-rektora-tul-na-vyjezdy-na-letni-skoly-v-zahranici-a-studium-na-partnerskych-skolach-v-zemich-mimo-eu 

Studium v zahraničí - ERASMUS +