spanek plodi prisery bann

Katedra filosofie vás vítá

A budeme-li navíc dbát svého pravého prospěchu a dobra plynoucího ze vzájemného přátelství a ze státního společenství, budeme-li dále dbát nejvyšší spokojenosti mysli pramenící ze správného způsobu života, i toho, že lidé, právě tak jako ostatní věci, jednají na základě přírodní nutnosti, pak bude bezpráví nebo nenávist, která z něho vzniká, zaujímat nejmenší část naší představivosti a snadno je dokážeme překonat.

Benedictus de Spinoza, Etika, 1677

'

Když se někdo zeptá, k čemu je filosofie, odpověď musí být agresivní, protože tato otázka chce být ironická a kousavá. Filosofie neslouží státu ani církvi, které mají jiné starosti. Neslouží žádné vládnoucí moci. Filosofie slouží k zarmucování. Filosofie, která nikoho nečiní smutným a nikomu neodporuje, není žádná filosofie. Slouží k tomu, aby škodila hlouposti, činí z hlouposti něco zahanbujícího. Její užití spočívá jen v tomhle: kritizovat nízkost myšlení ve všech jeho podobách. Existuje snad kromě filosofie disciplína, která si jako úkol stanovuje kritiku všech mystifikací, ať je jejich zdroj jakýkoli?

Gilles Deleuze, Nietzsche a filosofie, 1962


Katedra filosofie na Technické univerzitě v Liberci nabízí studium v těchto bakalářských studijních programech: Filosofie humanitních věd a Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání; dále nabízí navazující studijní program Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol. Již samotné vymezení těchto programů naznačuje, že katedra filosofie není pouze katedrou filozofů, ale do značné míry je katedrou sociálních vědců.

Pokračovat ve čtení

O filosofii

Filosofie je přibližně 2500 let trvající intelektuální proces, ve kterém se snaží civilizované lidstvo o komplexní pochopení vztahu lidských bytostí k okolnímu vesmíru.

Abychom pochopili místo a smysl filosofie v celkové architektuře lidského poznání, jak jej lidstvo nakumulovalo za desetitisíce let od paleolitických dob, pokusíme si představit lidské poznání jako ohromnou pyramidu na sebe navazujících vrstev. Potom je hned na první pohled zřejmé, že většinu obsahu a základní spodní vrstvy pyramidy tvoří tzv. „mýtické myšlení“, jehož struktury vládnou lidským myslím skutečně desetitisíce let. Pro toto myšlení je typický intelektuální postup, který tu po vzoru J. Monoda nazýváme „animistickou projekcí“.

S filosofií jako takovou nastává nová epocha v intelektuálním zvládání problémů, které před nás staví svět a my sami. Pro filosofii a později pro vědu je typické abstraktní a reflektované myšlení směřující k formulaci univerzálních a neosobních principů, kterými se řídí realita. Základní obsahový problém filosofie lze formulovat následovně: filosofie od svých počátků předpokládá, že svět, který se ukazuje našim smyslům a přímé zkušenosti, není identický s neviditelnými nicméně skutečnými principy chování věcí (jako jsou přírodní zákony atd.).

Základním úkolem filosofie (a z ní později vyrůstajících věd) je objevení těchto principů a systematické vysvětlení vztahu těchto principů ke způsobům, jakým se tyto principy manifestují v naší běžné (smyslové) a intelektuální zkušenosti. V tomto komplikovaném a dlouhodobém procesu jsme prozatím došli k odůvodněným přesvědčením, že lidské myšlení je skutečně racionální spekulací schopno odhalit fundamentální rysy skutečnosti, nicméně aby tento proces netrpěl nutnou subjektivností, musí racionální myšlení permanentně reflektovat vlastní (biologické a historické) limity. Proto je také myšlenková operace abstrakce v podobě pojmového a jazykového myšlení, které jsou základními kognitivními postupy filosofie, velmi ambivalentním nástrojem.

Pokračovat ve čtení

Kontakt

Korespondenční adresa: 
KFL FP TUL, Studentská 2,
461 17 Liberec

Sídlo: (budova P)
Komenského 314/2, Liberec 46001

Sekretariát: Hana Švecová
hana.svecova@tul.cz
+420 48 535 4201

Úřední hodiny: Po-Čt: 9:00-11:00

Přihlášení