Katedra filosofie vás vítá

  b3e8501081c5e4161a1abf77c64fba330909b701 1920 624 0 0 1920 624

 

Katedra filosofie na Technické univerzitě v Liberci nabízí studium v  bakalářském studijních programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání; dále nabízí navazující studijní program Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol. Již samotné vymezení těchto programů naznačuje, že katedra filosofie není pouze katedrou filozofů, ale nabízí i široké spektrum sociálních věd - od sociologie, přes antropologii, po religionistiku.

Hlavní orientací naší práce je člověk a jeho místo v přírodě a společnosti. Naší snahou je vyučovat předměty ve zmíněných oborech a předměty v široké nabídce kurzů pro další pracoviště univerzity v souladu s nejnovějším vědeckým poznáním světa a člověka.

Mezi členy naší bezmála dvacetičlenné katedry tak naleznete antropology, politology, sociology, sociální teoretiky, estetiky a filozofy. Vědecká činnost členů katedry stejně tak jako výuka je orientována podle posledních trendů a výzkumů ve vědě a ve filozofii. Nejhlubší etickou orientací katedry je lidský život, který se odehrává v přírodě a v mezilidských vztazích. Chceme-li pochopit život člověka, musíme chápat na prvním místě přírodu a fungování lidské společnosti. Mezi perspektivy, které považujeme v tomto usilování za klíčové, tak patří historická kontextualizace myšlení a moderní vědecká perspektiva náhledu na člověka a společnost. Respekt k tradici je pro nás důležitou hodnotou, která ovšem v naší práci nestojí v cestě empirické evidenci.

Katedra se orientuje na seznámení s klíčovými tradicemi západní filozofie a myšlení. Prostor je tak věnován základům filozofického myšlení, dějinám (západní) filozofie, etice, ale také sociálně vědné reflexi společnosti a jejím transformacím. Mimoto zařazujeme do výuky předměty a otázky související s nezápadním myšlením (postkolonialismem) či s postmodernou. Pracovníci katedry dále mapují současné přístupy v sociologickém, antropologické a politologickém zkoumání člověka a společnosti. Věnujeme se zde kupř. otázkám menšin, studiu náboženství či analýzám genderové problematiky.

Mezi klíčové vědecké principy uplatňované na katedře tedy patří kritický přístup, respekt k jinakosti a humanistická tolerance.

 V sousedství parku je zrekonstruovaná univerzitní budova P

Kontakt
KFL FP TUL | Studentská 2 | 461 17 Liberec
Stanislava Exnerová (tajemnice katedry) | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 48 535 4258
Facebook https://www.facebook.com/kfl.fp.tul/ | Instagram https://www.instagram.com/kfl.tul/?hl=cs