Mgr. Johana Chylíková, Ph.D.

zaměstnankyně

Budova P, P-3-3005
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

Po emailové domluvě

 • Vzdělání

  • Doktorské studium sociologie, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
  • Magisterské studium sociologie, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
  • Bakalářské studium sociologie a ekonomie, Katedra sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

  Akademické pozice

  • Odborná asistentka, Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci (2020 - )
  • Postdoktorandka, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) (2018 - )
  • Doktorandka, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) (2012 - 2017)

  Pedagogická činnost

  2020 - dosud: Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

  • Politika, náboženství a společnost v globálním světě
  • Vybrané otázky společenských věd
  • Sociologie pro speciální pedagogy
  • Úvod do sociologie SOC*R
  • Soudobé myšlení
  • Základy sociologie

  2012 - 2020: Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

  (Úvod do statistiky, 2020; Management dat, 2012 - 2020; Analytické metody výzkumu, 2012 - 2020; semináře Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách a Kvantitativní metodologie, 2012 - 2014)

  Zahraniční stáže a studium:

  2016: Účast v kurzu "Designing questionnaires for cross-cultural surveys", SERISS Training, Ljubljana, Slovenia

  2014: Stáž; Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM), Department of Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain

  2012: Letní škola, „Measurement models, Error and Equivalence“,  GESIS Summer School of Methodology, Cologne, Germany

 • Kapitoly v knihách

  • Chylíková, Johana. 2021. „Comparison of Reliability in Seventeen European Countries Using the Quasi-Simplex Model.“ Pp. 383 - 403 in Alexandru Cernat, Joseph W. Sakshaug (eds). Measurement Error in Longitudinal Data. Oxford: Oxford University Press. 496 s. ISBN 9780198859987.
  • Krejčí, Jindřich, Johana Chylíková. 2012. „Mezinárodní sociálněvědní komparativní výzkum a Česká republika.“ Pp. 183-205 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

  Články v impaktovaných časopisech

  • Chylíková, Johana. 2020. (Un)expected exception: validating acquiescent response style factor in the Czech Republic, International Journal of Social Research Methodology, 23(6), 677-694.
  • Hejnová, Kateřina, Johana Chylíková. 2020. Přístup k řešení rodičovských konfliktů na odděleních sociálně-právní ochrany dětí v České republice: Volba defenzivní praxe a její faktory. Sociologicky Casopis/Czech Sociological Review, 56(1), 3-27.
  • Chylíková, Johana. 2016. „Odhad reliability vybraných položek z českých šetření EU SILC kvazisimplexovým modelem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (1): 79-106.

  Články v recenzovaných časopisech

  • Chylíková, Johana. 2018. „Velká data jako alternativa výběrových šetření v kvantitativním sociálněvědním výzkumu.“ Naše společnost 16 (1): 57-79.
  • Chylíková, Johana, Martin Buchtík. 2016. „Validity of the construct of Right-Wing Authoritarianism and its measure in post-socialistic region: A case of the Czech Republic.“ Journal of Social Research & Policy 7 (1).
  • Chylíková, Johana. 2015. „Měření validity a reliability otázek v šetření European Social Survey a jeho využití.“ Data a výzkum - SDA Info 9 (1): 5 - 29.
  • Chylíková, Johana. 2011. „Úvod do problematiky výzkumu citlivých témat ve výběrových šetřeních.“ Data a výzkum - SDA Info 5(2): 185 - 203.

  Popularizační a publicistické texty

  • Chylíková, Johana. 2020. Vulgární Luther a viktoriánská cudnost, která nám zavřela oči. Deník N. Dostupné z: https://denikn.cz/299291/vulgarni-luther-a-viktorianska-cudnost-ktera-nam-zavrela-oci/
  • Chylíková, Johana. 2020. Veřejná vyjádření celebrit během pandemie ukazují, jak umí přetavit slávu ve společenský vliv. Deník N. Dostupné z: https://denikn.cz/453325/verejna-vyjadreni-celebrit-behem-pandemie-ukazuji-jak-umi-pretavit-slavu-ve-spolecensky-vliv/
  • Chylíková, Johana. 2020. Nemožný únik do konzumu. Revue Prostor, číslo 114. Praha.
  • Chylíková, Johana. 2019. „Zmrtvýchvstání rasistických vědců. Vrátí se snaha prokázat intelektuální podřadnost chudých?“ Deník N.
  • Chylíková, Johana. 2019. „Jak orchestry schovaly předsudky za záclonu a proč nemáme dirigentky.“ Deník N.
  • Chylíková, Johana, Filip Vostal. 2017 - 2019. „Černá skříňka: měsíčník rozhlasového pořadu Reflexe: Filozofie.“ Český rozhlas Vltava Dostupné z: https://filipvostal.net/cerna-skrinka/.
  • Chylíková, Johana. 2017. Mapa rasismu v Evropě. Česko vyniká, ale metoda měření pokulhává. Blog Respekt.
  • Chylíková, Johana. 2017. Myslíte si, že vás průzkumy manipulují, ale netušíte jak. Blog Respekt.
  • Chylíková, Johana. 2014. „IQ jako nástroj propagandy a poznatky, které se nehodí.“ Sociální teorie 3/2014. ISSN 1805-6245.
  • Chylíková, Johana. 2011. „Výzkumy veřejného mínění v socialistickém Československu na webu.“ Soudobé dějiny 1-2/2011. ISSN 1210-7050.

  Učební materiály:

  • Chylíková, Johana, Martin Vávra, Jindrich Krejčí, Jennifer Buckley, Michaela Kudrnáčová. 2018. „Discover. Chapter 7.“ Expert tour guide on Data Management .
  • Krejčí, Jindřich, Chylíková, Johana, Fält, Katja . 2017. „Organise & Document. Chapter 2 in: Expert tour guide on Data Management.“ Bergen: CESSDA ERIC.
  • Krejčí, Jindřich, Chylíková, Johana. 2017. „Process. Chapter 3 in: Expert tour guide on Data Management.“ Bergen: CESSDA ERIC .

  Recenze

  • Johana Chylíková. 2014. „Recenze knihy Petra Hebáka a kolektivu „Statistické myšlení a nástroje analýzy dat“.“ Data a výzkum – SDA Info. 127 (2): 164-168.
  • Chylíková, Johana. 2013. „Schenk, Juraj: Kauzálne modelovanie v sociológii: princípy, metódy a aplikácie.“ Data a výzkum - SDA Info . 7 (1): 83 - 86.
  • Chylíková, Johana. 2012. „Heath, Joseph, Andrew Potter. 2012. Kup si svou revoltu ! Aneb O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou. Rybka Praha. .“ Sociologický časopis/Czech Sociological review. 48 (5):1031 - 1034.

  Příspěvky v konferenčních sbornících:

  • Chylíková, Johana. 2016. „Racism and Christianity as the Symbolic Boundaries toward Immigrants in the ESS Countries.“ ESS Conference Papers. The 3rd European Social Survey Conference. Lausanne: European Social Survey.
  • Čížek, Tomáš; Johana Chylíková; Martin Vávra. 2014. „Empirická sociologie za normalizace.“ Ľudmila Mistríková, Eva Laiferová (Eds.) . Sociológia v ére normalizácie - program, funkcie, perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 14. -- 15. 11. 2013, FiF UK. Bratislava: Katedra sociológie Filozofickej fakulty.

  Konferenční příspěvky a veřejné přednášky:

  • Chylíková, Johana, Datový management sociologických dat, Workshop CSDA, Praha (online), datum konání: 24. 11. 2020
  • Chylíková, Johana. "Data Discovery in Social Sciences", Open Science Fair, Porto, Portugalsko,16. – 18. 9. 2019
  • Chylíková, Johana. “Academic research on the internet: Surveying special population with the Survey Monkey”. Midterm Conference ESA RN 21. Krakow, Polsko, 3. – 6. 10. 2018.
  • Chylíková, J., Čížek, T., Vávra, M. Osudové osmičky v sociologickém výzkumu. Postoje lidí v historii a o historii. Přednáška na Dni otevřených dveří Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. -  Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha. 5. a 9.. 11. 2018.
  • Chylíková, Johana. 2017. Yes, sir! Souhlasný styl odpovídání mezi českými respondenty a jeho vztah ke vzdělání a věku. Modelování Souhlasného stylu odpovídání v modelu konfirmativní faktorové analýzy. Konference České sociologické společnosti. Praha 3. 2. 2017
  • Chylíková, Johana. 2017. Styl odpovídání v českých datech: jeho charakter a metoda identifikace. Přednáška na semináři Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.. Praha 1. 6. 2017.
  • Chylíková, J. 2016. Racism and Christianity as the Symbolic Boundaries toward Immigrants in the ESS Countries. 3rd International European Social Survey Conference, 2016, Lausanne, Švýcarsko, 13. – 15. 7. 2016.
  • Chylíková, Johana „Validita a reliabilita měření: Multitrait multimethod design a Survey Quality Prediction 2.0“, Konference České sociologické společnosti, FSV UK, Praha. 15. 1. 2015.
  • Chylíková, Johana „Asessment of Standard Measurement of Authoritarianism in a Post-communist Country and Response Style analysis“, European Survey Research Association Conference, Reykjavík, Island. 16. 7. 2015.
  • Chylíková, Johana „Right Wing Authoritarianism Scale: Měření autoritářství v ČR, analýza a výsledky“, seminář Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Praha. 24. 9. 2015.
  • Chylíková, Johana, Martin Vávra. „Co si lidé myslí o uprchlících?“. Přednáška na Dni otevřených dveří Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. -  Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha. 3., 4., 6. 11. 2015
  • Chylíková, Johana. "Multitrait-Multimethod design v českých šetřeních ESS a specifické problémy analýzy split-ballot MTMM dat."  Doktorandská konference Sociologie a příbuzných společenských věd. Praha, 22. 5. 2013
  • Politika, náboženství a společnost v globálním světě
  • Vybrané otázky společenských věd
  • Sociologie pro speciální pedagogy
  • Úvod do sociologie SOC*R
  • Soudobé myšlení
  • Základy sociologie