Skip to main content

Mgr. Vít Bartoš, Ph.D.

zaměstnanec

Budova P, P-3-03015
tel: +420 48 535 4261
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Konzultační hodiny

ZS AR 2022: středa 13 - 14.00 hod.

 • VÍT BARTOŠ  

  Narozen: 11. 12. 1979 v Liberci
  Národnost: česká

  Vzdělání:

  9/2007 – doposud; asistent, Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

  (Výuka zaměřena na systematickou filosofii – Filosofie přírodních věd, Člověk a příroda, Noetika, Teorie subjektivity.)

  2013 – Obhájena disertační práce „Principy organicistní metafyziky“

  9/2007 – 2013; kombinované doktorské studium, Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  10/2006 – 9/2007; prezenční doktorské studium, Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  10/2004 – 9/2006; navazující magisterské studium, Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  10/2001 – 09/2004; bakalářské studium filosofie, Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

  2000 – 2001; základní vojenská služba

  1998 – 1999; jazyková škola – kurz angličtiny

  1994 – 1998; Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

  1986 – 1994; základní škola, Dobiášova, Liberec

 • BARTOŠ, V. Metafyzika a věda. In: Univerzita a mezioborovost. Liberec: Nakladatelství Bor 2007. ISBN 978-80-86807-69-0 (s. 97 – 102.)

  BARTOŠ, V. Co je význam? In: Filozofia. Bratislava: Nakladatelství FILOZOFICKÝ ÚSTAV SAV 2008. ISSN 0046 – 385X (s. 305 – 310.)

  BARTOŠ, V. Co dělá myšlení myšlením? In: Kognitivní věda dnes a zítra. Nakladatelství Bor 2009. ISBN 978-80-86807-55-3 (s. 97 – 109.)

  BARTOŠ, V. Problém ontologického statusu matematických objektů. In: Matematika a současná společnost. Brno: Tribun EU 2008. ISBN 978-80-7399-614-7 (s. 5 – 13.)

  BARTOŠ, V. Proč zavádíme absolutní entity do našich teoretických konceptů? In: Kognice 2009. Hradec Králové: Gaudeamus 2009. ISBN 978-80-7041-911-3 (s. 297 – 306.)

  BARTOŠ, V. Člověk jako animal symbolicum. In: Symbol ve výchově, umění a sportu. Praha 2011. UK Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-428-0 (s. 71 – 78.)

  BARTOŠ, V. Is Evolution a Turing Machine. In: BEYOND AI (Artificial Dreams). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2012. ISBN 978-80-261-0102-č (s. 87 – 97.)

  BARTOŠ, V. Jak je možné vědět, jaké to je. ISSN 1801-5336 Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/linguistica/issues.html (11 s.)

  BARTOŠ, V. Josef Šmajs: Evoluční ontologie kultury a problém podnikání.(Recenze) In: Filosofický časopis 2013/6. Filosofický ústav Akademie věd 2013. ISSN 0015-1831 (s. 911 – 917)

  BARTOŠ, V. Biological and Artificial Machines. In: Beyond Artificial Intelligence. Springer. 2015, s. 201-210. ISBN 3319096672.

  BARTOŠ, V. Karel Kosík a Dialektika konkrétního. In: Listy. 2014, no. 4, s. 106-108. ISSN 1210-1222.

  BARTOŠ, V. Ke kognitivním předpokladům kultury a techniky. In: Timko, M.; Moudr, V.; Binka, B. (eds.). Evoluční ontologie a společenské vědy: sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 51-60. ISBN 978-80-210-6929-9.

  BARTOŠ, V. Demokracie a svobodná vůle. In: Exner, M.; Holá, M. (ed.). Demokracie jako hodnota a problém II (sborník z konference uspořádané ve dnech 18. a 19. října 2012 katedrou filosofie FP TUL v Liberci). Liberec: TUL, 2014, s. 40-46. ISBN 978-80-7494-048-4.

  Bartoš, Vít. K předpokladům marxistického univerzalismu v díle Vítězslava Gardavského. In: Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia 2017, s. 231-244. ISBN 978-80-7007-481-7.

  Bartoš, Vít. Tělesnost a kognitivní procesy aneb proč se Descartes mýlil. In: PSYCHOSOM XVI/2-3. Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, O. P. S. 2018, s. 138-149. ISSN 2336-7741.

  Bartoš, Vít. Egon Bondy aneb kouzlo pábitelské metafyziky. In: Petr Kužel a kol.: Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Praha: Filosofia 2018, s. 99-117. ISBN 978-80-7007-525-8.

  Bartoš, Vít. K problému dialektiky přírody. In: Kontradikce 2018/1. Praha, Filosofia 2018, s. 13-40. ISSN 2570-7485.

  Bartoš, Vít. Petr Singer: Darwinovská levice. In: Filosofický časopis 2019/4. Praha, Karolinum 2019, s. 632-635. ISSN 0015-1831 (recenze).

  Bartoš, Vít. Současný svět a hypertrofie symbolického myšlení. In: Psychosomatická medicína 2020 - Nástroje psychosomatické medicíny. Praha, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s. 225-250. ISBN 978-80-87723-60-9.

  Bartoš, Vít. Kosík’s Concept of ‘Concrete Totality’: A Structuralist Critique, Karel Kosík and the Dialectics of the Concrete, Brill, 1, ISBN: 978-90-04-32536-4, p. 248-261, 14 pages, [Online], 2021

  Bartoš, Vít & Trčka, Michal (forthcoming). Filosofické problémy nanotechnologií: ontologicko-systémová východiska a etické implikace. Teorie Vědy / Theory of Science.  https://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/532/574

  Bartoš, Vít.  K problému marxistické ekologie. In: Kontradikce VI 1-2/2022. Praha, Filosofia. ISBN: 978-80-7007-750-4