PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.

tutorka studentů 1. ročníku
katederní koordinátorka Erasmus+

Budova P, P-3-03005
tel: +420 48 535 4238
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

Po 10:30-11:30  nebo po předchozí dohodě mailem

V pondělí 19.12. konzultace od 11:00 do 11:45

Od 2. 1. do 24. 2. konzultace pouze po předchozí dohodě mailem

V případě nutnosti je možno dohodnout konzultace online

                

 

 

                

 

 

 • Luďka Hrabáková

   narozena 27. 6. 1962 v Kroměříži

   od r. 1990 externí výuka na KFL FP  

   od r. 1995 odborná asistentka na Katedře filosofie FP TUL

   od r. 2004 odborná asistentka s vědeckou hodností 

  Vzdělání a certifikáty:

  2016: Certificate in Academic Teaching Excellence, British Council

  2013: Cambridgeská zkouška ESOL FCE, level B2

  Září 2004: Obhajoba disertační práce na téma "Rituální a mytické struktury v tradiční a moderní společnosti" na Katedře kulturologie FFUK v Praze. Ukončeno postgraduální studium programu "Obecná teorie a dějiny umění a kultury", titul Ph.D.

  Březen 2004: Státní doktorská zkouška z oboru Obecná teorie a dějiny umění a kultury na katedře kulturologie FF UK v Praze 

  1988: Rigorózní zkouška na FF UK, titul PhDr.

  1981-1985: Filosofická fakulta UK v Praze

  1977-1981: Gymnázium v Kroměříži

  Granty a výstavy:

  2018-2020: Grant Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0, klíčová aktivita KA 4, KA 6, KA 7. Projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329. Poradce studenta.

  2018-2020: Grant Učitelem moderně a odborně – podpora učitelského vzdělávání na FP TUL, klíčová aktivita KA2. Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006908.Oborový didaktik.

  2013-2014: Grant ICT v odborné přípravě studentů FP TUL.   Projekt CZ.1.07/2.200/28.0310. Garant počítačem podporované výuky.2007: Grant FRVŠ 277/2007/F5/d Příprava studijního a výukového materiálu k předmětu Kulturní historie.

  2013: Grant Systém partnerství na Technické univerzitě v Liberci. Projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0059. Člen kontaktní sítě.

  2012: Grant FRVŠ 493/2012/F5/d  Příprava multimediální studijní opory k předmětu Česká architektura včera a dnes.

  2011-2013: Projekt ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0026. Název projektu: Kombinovaná studia pro učitele. Příprava kurzů CARK, UKAK, UKH1K, UKH2K

  2010: Grant ESF Investice do rozvoje vzdělávání. CZ.1.07/1.3.03/02.0021 Název projektu: Moderní učitel - pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje. Vedoucí kurzu Projekty výchovy k občanství. Moderní didaktické metody a jejich využití ve Výchově k občanství – inspirace pro učitele.

  2009: Grant FRVŠ 1220/2009/F5/d Rozšíření a inovace studijního výukového materiálu k předmětu Kulturní historie

  říjen-listopad 2009: Rituály smrti napříč kulturami a kontinenty. Výstava fotografií cestovatele Zdeňka Skořepy. Severočeské muzeum v Liberci. Koncepce a doprovodné texty

  Ocenění v soutěžích:

  2009: Přehlídka Techfilm 2009 (ČVUT Praha). Hlavní cena Grand Prix za interaktivní výukový CD-ROM Kulturní historie.

  2008: Konference a soutěž eLearning 2008, cena Národního centra distančního vzdělávání za interaktivní výukový CD-ROM Kulturní historie

  Konference, školení, přednášky, semináře a studijní pobyty:

  • červen/červenec 1992: HSG (Hochschule Sankt Gallen), Švýcarsko, studijní pobyt.
  • 16.- 17. 9. 1996: Filosofický interdisciplinární seminář "Motivy kosmogonických mýtů, hypotéz a teorií", SCHOLÉ FILOSOFIA a KFL FP TUL, Liberec.
  •  15. 1. - 16. 1. 1998: Konference Výchova k evropskému demokratickému občanství. Evropské hnutí v ČR, Pedagogická fakulta UK, Praha.
  •  7. 9. - 9. 9. 1999: Filosofický interdisciplinární seminář "Horizonty vědění", SCHOLÉ FILOSOFIA a KFL FP TUL, Liberec.
  •  5. 9. - 7. 9. 2000: Filosofický interdisciplinární seminář "Souvislosti", SCHOLÉ FILOSOFIA a KFL FP TUL, Liberec.
  • 4. 9. - 6. 9. 2001: Filosofický interdisciplinární seminář "Otázka a odpověď", SCHOLÉ FILOSOFIA a KFL FP TUL, Liberec.
  • 3. 9. - 5. 9. 2002: Filosofická skepse. Filosofický interdisciplinární seminář. SCHOLÉ FILOSOFIA a KFL FP TUL, Liberec.
  •  2. 9. - 4. 9. 2003: Filosofický interdisciplinární seminář "Myšlení, jazyk a řeč", SCHOLÉ FILOSOFIA a KFL FP TUL, Liberec.
  •  Leden 2005: Umění západní Afriky. Severočeské muzeum v Liberci. Katalog k výstavě, spoluautorství textů, zahájení výstavy.
  • 21. 4. 2005: Systémová pedagogika. XXXVII. vědecká konference o systémovém inženýrství. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav filosofie, politických a společenských věd.
  • 13. 9. 2006: Konference "Problémy a perspektívy humanizácie vzdelávania". Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra spoločenských vied.
  •  9. 11. 2006: Konference "Multikulturalita jako princip výchovy a vzdělávání." UK Praha, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofie.
  •  19. - 25. 11. 2006: Vídeň, týdenní seminář věnovaný rakouskému školství, organizátor Europa FELS.
  •  20. - 24. 8. 2007: Univerzita Palackého v Olomouci, Letní škola výchovy k občanství a evropanství pro učitele OV a ZSV.
  • 25. - 26. 9. 2007: Seminář Naplní antidiskriminační zákon očekávání? Břevnovský klášter. Pořadatel Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva.
  • 10. 11. 2007: Internationale Tagung "Grenzgebiet als Forschungsfeld. Aspekte det ethnographischen und kulturhistorischen Erforschung des Grenzlades". Liberec 9. -11. 11. 2007. Organizátor Katedra historie FP TUL a Institut fur Sachsische Geschichte und Volkskunde e.V. Dresden.
  • 20. 11. 2007: Oborová konference Člověk a společnost. Kancelář veřejného ochránce práv v Brně. Pořadatel MŠMT a Asociace pedagogů základního školství. 21. 11. 2007: Pedagogické dny na FP TUL, vedení workshopu na téma "Aktivizační metody a techniky a jejich použití ve výchově k občanství".
  •  18. - 19. 2. 2008: Mezinárodní odborné fórum "Kleine Manner - Grosse Jungs". Internationales Begegnugszentrum St. Marienthal, SRN.
  • 4. 6. - 5. 6. 2008: Pedagogický software. Mezinárodní konference pořádaná Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
  •  18. - 22. 8. 2008: Letní škola výchovy k občanství a evropanství. Olomouc, Katedra společenských věd Univerzity Palackého Olomouc.
  • 11. 9. 2008: Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti - současné výzvy a historické kontexty. Mezinárodní konference pořádaná Katedrou pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL.
  •  11. - 13. 11. 2008: 8. ročník konference a soutěže eLearning 2008 s mezinárodní účastí eLearning pořádané fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a sdružením EUNIS-CZ. Cena Národního centra distančního vzdělávání za multimediální vzdělávací objekt Interaktivní výukový CD-ROM Kulturní historie.
  • 16. - 20. 3. 2009: 46. mezinárodní festival Techfilm 2009 a 4. mezinárodní konference EMTECH 2009, hlavní cena v soutěži výukových produktů.
  •  5. - 13. 5. 2014:  Universidad de Oviedo, Facultad de Formación del Profesorado y Educación, výukový pobyt, přednášky na téma současná česká architektura
  • 7. - 18. 9. 2015:  Stipendijní pobyt na Fundación para la Difusión la Lengua y la Cultura Española, Valladolid
  • 11. - 15. 7. 2016: Course of Academic Teaching Excellence - English As The Medium of Instruction delivered by Brititish Council 

  • červen 2018: studijní pobyt na SpainBcn-Programs in Barcelona Staff Training

 • Elektronické publikace:

  Hrabáková, L. Česká a moravská architektura v proměnách staletí. [Multimediální interaktivní výukový materiál] Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. Dostupné online na http://www.fp.tul.cz/architektura/

  Hrabáková, L. Kulturní historie. [Multimediální interaktivní výukový CD-ROM] 2. doplněné rozšířené vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-820-5. Výuková aplikace dostupná online na http://www.fp.tul.cz/kulturni-historie/

  Hrabáková, L. Kulturní historie. [Multimediální interaktivní výukový CD-ROM] Liberec: Centrum dalšího vzdělávání, 2008. ISBN 978-80-7372-310-1.

  Hrabáková, L. Kulturní vlastivěda. [Studijní texty online] Liberec: Centrum dalšího vzdělávání TUL, 2008. Dostupné na http://www.cdv.tul.cz/file.php/1/Texty/Kulturni_vlastiveda_2.pdf

  Hrabáková, L. Tradice v naší a evropské kultuře. [Studijní texty online] Liberec: Centrum dalšího vzdělávání TUL, 2007. Dostupné online na http://www.cdv.tul.cz/file.php/1/Texty/Tradice_2.pdf

  Monografie:

  Hrabáková, L. Tradice v naší a evropské kultuře. [Studijní texty] Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-038-5. 

  Hrabáková, L. Úvod do kulturní antropologie. [Studijní texty] Liberec: TUL, 2013. ISBN 978-80-7494-001-9. 

  Hrabáková, L. Úvod do kulturní historie. [Studijní texty] Liberec: TUL, 2013. ISBN 978-80-7494-000-2.

  Hrabáková, L. Kulturní antropologie 2. [Studijní texty pro U3V] Liberec: CDV TUL, 2007.

  Hrabáková, L. Kulturní historie. [Studijní texty] Liberec: TUL, 2006. ISBN 80-7372-183-4. Dostupné též online na http://www.cdv.tul.cz/file.php/1/Texty/kulturni.pdf

  Hrabáková, L. Vybrané kapitoly z kulturní antropologie. [Studijní texty.] Liberec: TUL, 2002. ISBN 80-7083-617-2.

  Hrabáková, L. Mytické a rituální struktury v tradiční a moderní společnosti. [Disertační práce.] Katedra kulturologie Filosofické fakulty UK. Předloženo v březnu 2004, obhájeno v září 2004. Vedoucí práce PhDr. Václav Soukup CSc., oponenti Prof. PhDr. Jaroslava Pešková CSc., Doc. PhDr. Vladimír Borecký CSc.

  Hrabáková, L. Česko-německý a německo-český slovníček měst a obcí okresu Liberec a libereckých čtvrtí. Liberec: Státní vědecká knihovna, 1995.

  Hrabáková, L. Česko-německý a německo-český slovník názvů libereckých čtvrtí. Liberec : SVK Liberec, 1995.

  Zlámalová, L. Nakladatelské podnikání v českých zemích v letech 1918-1939. Základní směry a tendence jeho vývoje. [Diplomová práce.] FF UK, KVIK, 1985. 165 s.

  Zlámalová, L. Theinerova knihovna Arcibiskupské knihovny v Kroměříži. [Maturitní práce.] 1981.

  Příspěvky ve sbornících:

  Hrabáková, L. Projekt interaktivního výukového produktu pro zefektivnění výuky předmětu Kulturní historie. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 60-64. ISBN 978-80-7041-143-8.

  Hrabáková, L. Proměny výchovy k občanství navazující na kurikulární reformu a elektronické zdroje podporující její inovaci. In Novotová, Jitka (Ed.) Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 166-176. ISBN 978-80-7372-414-6.

  Hrabáková, L. RITUÁLY A MÝTY V POLITICKÉM ŽIVOTĚ. In Vědecká pojednání - Wissenschaftliche Abhandlungen - Prace naukowe XIV/2008. Liberec: Akademické koordinační středisko Euroregionu Nisa, TUL, 2008, s. 264-270. ISBN 978-80-7372-379-8. ISSN 1801-1128.

  Hrabáková, L. PŘÍPRAVA A REALIZACE INTERAKTIVNÍHO VÝUKOVÉHO CD-ROMU PRO VÝUKU PŘEDMĚTU KULTURNÍ HISTORIE. In Pedagogický software 2008. Sborník z mezinárodní konference pořádané Jihočeskou univerzitou. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2008, s. 307-309. ISBN 80-85645-59-9. Příspěvek zařazen do RIV.

  Hrabáková, L. Kulturní relativismus a pluralita kultur jako princip multikulturní výchovy. [Conference paper.] PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERZITY. No 3-4, Vol. IV. 2007. ISSN 1214-8725.

  Hrabáková, L. Humanitní rozměr vzdělávání v kulturně pluralitní společnosti. In Krámský, David a kol. (ed.) Humanitní vědy dnes a zítra. Liberec: Katedra filosofie TUL, Nakladatelství Bor, 2007, s. 339-346. ISBN 978-80-86807-06-5.

  Hrabáková, L. Humanitní rozměr univerzitního vzdělávání. In Problémy a perspektívy humanizácie vzdelávania. [CD-ROM] Nitra: Katedra spoločenských vied, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, 2006, s. 14-22. ISBN 80-8069-750-7.

  Hrabáková, L. Kultura a výchova jako vzájemně se podmiňující fenomény. In Systémová pedagogika. Sborník z XXXVII. vědecké konference o systémovém inženýrství SI 2005. Hradec Králové: Ústav filosofie, politických a společenských věd PdF, Univerzita Hradec Králové 2005, s. 191-196. ISBN 80-86771-11-3.

  Hrabáková, L. Vytváření otevřeného klimatu a klíčový význam zpětné vazby v pregraduální přípravě učitelů OV. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. [Sborník na CD ROM.] Brno: PdF MU v Brně, 2005.

  Hrabáková, L. Jazyk a kultura. In Myšlení, jazyk, řeč. [Sborník z filosofického interdisciplinárního semináře.] Liberec: Scholé filosofia 2004, s. 94-105. ISBN 80-902997-3-3.

  Hrabáková, L. Pochybnost a problém kulturního relativismu. In Filosofická skepse. Sborník z filosofického interdisciplinárního semináře. Liberec: Scholé filosofia 2003, s. 129-139. ISBN 80-902997-2-5.

  Hrabáková, L. Historické proměny interpretace mýtu. In Práce zahání démony. Liberec: Nakladatelství Bor 2003, s. 32-44. ISBN 80-902901-5-9.

  Hrabáková, L. Otázka pojetí člověka ve vztahu ke kultuře z pohledu kulturní antropologie. In Otázka a odpověď. Liberec: Scholé filosofia 2002, s. 99-111. ISBN 80-902901-1-7.

  Hrabáková, L. Vazby mezi projevy duchovního života v tradiční a moderní společnosti - jejich podobnost a návaznost. In Souvislosti. Liberec: Scholé filosofia 2001, s. 72-84. ISBN 80-902901-0-7.

  Hrabáková, L. Role tradice v systému předávání, uchovávání a pěstování duchovních hodnot. In Horizonty vědění. Liberec: Scholé filosofia 2000, s. 80-86.

  Hrabáková, L. Potřeba zvýšeného zřetele ke vnímání evropské kultury jako součásti a produktu kultury celého lidstva. In Výchova k evropskému demokratickému občanství. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1998, s. 167-169.

  Hrabáková, L. Historické proměny interpretace mýtu. In Motivy kosmologických mýtů, hypotéz a teorií. Liberec: Scholé filosofia, 1997, s. 36-45.

 • V ZS 2022/23 vyučuje dr. Hrabáková předměty:

  Úvod do kulturní a sociální antropologie (USA19) pro FP

  Vybrané kapitoly z dějin kultury (VKD) pro FP

  Metodologický seminář (MTS19) pro FP

  V LS 2022/23 vyučuje dr. Hrabáková předměty:

  Dějiny kultury (DKL) - volitelný pro FP

  Didaktické dovednosti pro OV1 (DDO1)

  Didaktické dovednosti pro ZSV1 (DZS1)

  Sociologie (SOC*T) vedení seminářů pro FT

  Česká architektura včera a dnes - volitelný pro FP

  Kulturní historie - výuka pro Univerzitu třetího věku CDV TUL

  Tutorka studentů (studijní poradkyně) studujících na FP TUL

  Koordinátorka Erasmu na KFL 

  Dohled nad průběžnými praxemi studentů navazujícího magisterského studia občanské výchovy

  Aktuálně zadané BP:

  Zelenková Linda: Rudolf Jedlička - průkopník, filantrop, člověk

  Lechnerová Berta: Účes a úprava vlasů v sociálním a kulturním kontextu

  Wünschová Barbora: Téma dějin umění ve výuce na druhém stupni základní školy a nižších stupních víceletých gymnázií 

  Aktuálně zadané DP:

  Bc. Lucie Abelovská: Josef Hlávka jako architekt, stavitel a mecenáš a význam jeho osobnosti pro českou kulturu

  Bc. Ratajová Milena: Vliv japonské kultury na evropskou a českou kulturu

  Bc. Pexa Radek: Vybrané projevy totalitních společností jako učební materiál pro výuku zaměřenou na prevenci šikany

  Bc. Vlachová Andrea: Vliv japonské populární kultury na evropskou a českou

   

  Úspěšně obhájené DP (v závorce je uveden rok obhajoby):

  Andrea Kováriková: Rasismus a xenofobie v naší společnosti zejména ve vztahu k romským spoluobčanům (1999)

  Kamila Koldinská: Postavení dítěte v naší společnosti dříve a nyní (s přihlédnutím k právům dítěte a změnám v současné společnosti) (1999)

  Jitka Jacíková: postavení ženy - intelektuálky - v české společnosti konce 19. století s důrazem na osobnost a zejména vzdělavatelské aktivity Elišky Krásnohorské (2002)

  Pavlína Dvořáková: Výuka tématu "Náš region, naše obec" v hodinách občanské výchovy (2002)

  Jitka Holasová: Problém multikulturality v hodinách občanské výchovy (2002)

  Marie Hacková: Proces globalizace a jeho vliv na život společnosti (2002)

  Jana Odlová: Židovská kultura a tradice ve výuce OV (2003)

  Olga Najmanová: Řecké svátky a tradice v současnosti (2003)

  Miroslav Hampl: Hip hopová kultura a její protagonisté (2004)

  David Záhora: Nomádství jako kulturní fenomén (2004)

  Petr Vavřich: Využití výpočetní techniky ve výuce občanské výchovy (2004)

  Simona Urbánková: Lidové tradice a zvyky a jejich využití v občanské výchově (2005)

  Monika Štachová: Příběh (mýtus) jako jeden z nástrojů výuky a výchovy v občanské výchově (2005)

  Markéta Hanušová: Projektové vyučování v hodinách občanské výchovy (2005)

  Petr Stříbrný: Mytické motivy v díle J. R. R. Tolkiena a A. Sapkowského (2006)

  Lucie Tillerová: Potraviny, způsob jejich úpravy a konzumace jako kulturní fenomén (2007)

  Markéta Svobodová: Magické ochranné prostředky v české lidové tradici a v současnosti. ( VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění, Ateliér tělového designu, 2007)

  Petra Daitlová: Projekt Škola v muzeu v návaznosti na tvorbu školních vzdělávacích programů (2007)

  Jana Bažantová: Žena v současném islámském světě: její role a společenské postavení (2008)

  Petra Tošovská: Předsudky a stereotypy a jejich fungování ve společnosti s přihlédnutím k výuce výchovy k občanství (2009)

  Jiří Fill: Cizinci v České republice a ve Velké Británii očima médií (2009)

  Jitka Jadrná: Kulturní dědictví a tradice ve výuce výchovy k občanství na příkladu tradic Podještědí. Tvorba metodických listů k výuce na školách na Liberecku (2009)

  Zuzana Povrová: Stát a hospodářství. Návrh pracovních a metodických materiálů pro výuku Výchovy k občanství (2009)

  Barbara Šulcová: Duch místa, kulturní krajina, její utváření a její odkaz (2009)

  Veronika Suchá: Média a Romové v ČR - obraz romské menšiny zprostředkovaný médii (2009)

  Daniela Fialová: Vzdělávací programy podporující výuku Výchovy k občanství v Libereckém kraji (2010)

  Markéta Henyšová: Jméno jako sociokulturní fenomén (2010)

  Zuzana Uhrová: Využití filmového klubu ve výuce Výchovy k občanství na ZŠ (2010)

  Klára Čiháková: Dokumentární film jako didaktický nástroj výchovy k občanství (2011)

  Jana Volejníková: Kulturní specifika vietnamského žáka na české škole (2011)

  Eliška Vrzalová - Součková: Náboženství a filosofie Aztéků (2011)

  Bc. Pavla Albrechtová: Moderní vyučovací metody s využitím mezipředmětových vztahů v hodinách výchovy k občanství (2013)

  Bc. Michaela Škubalová: Osobnost Vojty Náprstka a zrod ženského hnutí v Čechách (2014)

  Bc. Zdeňka Řezníčková – Hrdličková: Alberto Vojtěch Frič, cestovatel a botanik  (2014) 

  Bc. Šárka Lhotská: Tabu a jeho fungování v kultuře a společnosti (2016)

  Bc. Vojtěch Sedláček: Maska jako fenomén v historii Evropy  (2018)  Práce byla oceněna Cenou děkana FP TUL za rok 2018

  Bc. Adam Červenka: Architekt Josip Plečnik a jeho působení v Československu (2019)

  Bc. Nikola Marečková: Tetování jako výraz individuální identity (2020)

  Bc.  Zdena Tichá:  Didaktické hry ve výuce Multikulturní výchovy na 2. stupni ZŠ (2022)

  Úspěšně obhájené BP (v závorce je uveden rok obhajoby):

  Jana Patočková: Prevence genderové diferenciace v české škole (Pedagogika volného času, 2009)

  Žaneta Minářová: Německá koloniální říše, okolnosti jejího vzniku a její rozpad (2010)

  Zuzana Bukovská: Chasidismus a jeho odkaz dnešku (2011)

  Věra Nechvátalová: Odívání a zdobení těla v kultuře Afriky (2011)

  Zuzana Anderová: Vybrané megalitické stavby na území České republiky (2011)

  Michaela Bastlová: Vliv islámu na západní kulturu (2011)

  Erika Pekařová: Významné architektonické památky islámského kulturního okruhu (2011)

  Anita Windischová: Osobnost a odkaz sira Nicholase Wintona jako příklad pro budoucí generace (2011)

  Tereza Knotková: Obnova židovských modliteben v Čechách po roce 1989 dokumentovaná na konkrétních příkladech (2012)

  Barbora Křivánková: Fenomén smrti a jeho proměny v dějinách kultury (2012)

  Michaela Čechová: Historie a kulturní význam Světových výstav (2013)

  Lucie Hošková: Sociální sítě a jejich kulturní vliv (2013)

  Barbora Kindlová: Historie a architektura vily Tugendhat (2013)

  Šárka Lhotská: Mýtus v současné západní civilizaci dokumentovaný na díle J. R. R. Tolkiena (2013)

  Martina Veselovská: Liberec: přechod od tradičního k modernímu městu (2013)

  Jitka Morávková: Tovární stavby určené pro textilní průmysl v Liberci a okolí (2013)

  Dominika Kellnerová: Funkcionalistická architektura v Brně (2014)

  Michaela Weissová: Rituály a jejich význam v minulosti a současnosti (2014)

  Tomáš Máčal: Logo jako symbol současné západní civilizace (2014)

  Ondřej Splítek: Motiv antihrdiny v západní kultuře (2015)

  Vojtěch Sedláček: Antické drama a jeho kulturní a sociální význam (2015)

  Eliška Chocová: Masopustní a velikonoční zvyky a tradice na Hlinecku (2015)

  Magdaléna Brožová : Lidový kroj na Strážnicku jako specifický výraz místní kultury (2016)

  Kateřina Trubičková: Příprava pokrmů v minulosti jako součást české a moravské lidové kultury  (2016)

  Aneta Kaluhová: Srovnání vybraných přechodových rituálů v křesťanství a judaismu (2016)

  Nikola Marečková: Fenomén tetování jako projev skupinové a individuální identity. Výběr a aplikace tatuáže (2017)

  Jana Broučilová: Rituální aspekty přípravy a konzumace pokrmů dokumentované na košer předpisech (2017)

  Denisa Vaňková: Pravidla etikety a jejich vývoj v našich zemích (2017)

  Monika Skočíková: Oslava svátku zemřelých (Día de Muertos) v Mexiku a ve Střední Americe (2019)

  Jana Fajfrová: Zvyky a tradice španělských Vánoc, kulturní a sociální význam tohoto svátku (2019)

  Kateřina Kučerová: Historický a kulturní význam poutí do  Santiaga de Compostella (2019)

  Ing. Bohumila Nová: Velikonoce ve Španělsku, jejich kulturní a sociální význam (2019)

  Štěpán Bucek: Čínská kultura, její podstatné rysy a její vliv na západní kulturu (2020)

  Denisa Brokešová: Řád benediktinů a jeho působení v českých zemích. S přihlédnutím k umělecké tvorbě vzniklé na jejich objednávku (2020)

  Kateřina Hájková: Karnevaly a jejich různé podoby ve světě a v Evropě (2021)

  Martina Nekvapilová: Incestní tabu a jeho význam v dějinách kultury a v současnosti (2021)

  Olivová Kateřina: Transgender a transvestitismus z antropologické perspektivy (2022)