PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.

zaměstnankyně

Budova P, P-3-03015
tel: +420 48 535 4262
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

 

Zimní semestr 2022/2023
Konzultace budou probíhat vždy v čtvrtek od 14:00 do 15:00
Ve čtvrtek 13. 10. se konzultační hodiny ze zdravotních důvodů ruší. Jsem k dispozici na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně je možné domluvit se na online setkání.

 

 

 • Přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti

  Vzdělání:

  2001 – Mgr., obor etnologie, Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

  2006 – Ph.D., obor etnologie, Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

  Výzkumná činnost:

  2010 – 2013: práce na postdoktorském projektu GAČR P 404/10/P033, projekt úspěšně splnil absolutorium v grantové soutěži

  2011, 2012 a 2013:  multilokální výzkum mezi bolivijskými imigranty v Itálii, Rakousku a Německu

  2008:  terénní výzkum v indigenních komunitách departmentu La Paz, Bolívie

  Červenec 2001 – srpen 2002: terénní výzkum socioprofesní skupiny andských hudebníků v USA a Kanadě

  1998: terénní výzkum socioprofesní skupiny andských hudebníků v Peru a Bolívii

  1996 – 2000 dlouhodobý multi-lokální výzkum socioprofesní skupiny andských hudebníků v České republice, Německu, Polsku, Slovensku a Chorvatsku 

  Pedagogická praxe:

  2007- současnost: odborná asistentka, Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní                               a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

  2008 – současnost: odborná asistentka, Katedra sociálních věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

  2004:  Stáž na Universidad Indoamericana, Ciudad de México

  2002 – 2006: Výuka španělského jazyka a interkulturní komunikace, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu, Jablonec nad Nisou

  Přednášková činnost:

  2008: Univerzita Pardubice: 7. Zasedání stálé iberoamerikanistické konference, přednáška Evo Morales a bolivijská  třetí cesta

  Říjen 2007: Univerzita Pardubice: 4. zasedání stálé iberoamerikanistické konference, přednáška Andští hudebníci v Česku

  Říjen 2006: FFUK: Ústav etnologie, seminář Co všechno je etnologie? Přednáška Andští hudebníci v Evropě a v Severní Americe

  Účast na konferencích s příspěvkem:

  2015:  konference „Naše společná přítomnost: různé kultury, jedna příroda“, univerzita Hradec Králové, příspěvek Bolívie: mezi modernitou a eko-indiány

  2013:  konference pořádaná Ústavem etnologie FF UK „Revitalizace, tradice a identita amerických indiánských kultur“, příspěvek Pan-Indianismus v současné andské folkové hudbě

  2012:  „33rd American Indian Workshop“, pořádané v partnerství University of Zurich a Norh America Native Museum, Zurich, příspěvek  Andean Music as Representation of Specific Form of Panindianism

  2011:  „Indigenous Peoples and Environment“, Université de Bordeaux 3, příspěvek Bolivia: a Country of Indigenous Ecological Neosocialism?

  2011:  konference CASA-SASA „On Cosmopolitanism and Cosmologies“, Telč, příspěvek Pan-indianismus: hnutí spojující více než dva kontinenty

  2010:  „Shamanism in World Traditions“, Univerzita Komenského, Bratislava, příspěvek Andean Shamanism as a New 'State Religion' in Bolivia?

   2008:  konference CASA-SASA, „What is Capitalism and What comes next?“ Pezinok, Slovensko, příspěvek Evo Morales a Bolivijská třetí cesta

  Ostatní:

  Členství v České asociaci pro sociální antropologii (CASA)

  Přednášková činnost pro Knihovnu Václava Havla

  2001: autorství výstavy Hudba indiánů z And: hudebnost, umění i běžný život obyvatel horských oblastí Jižní Ameriky, Třebechovické muzeum betlémů, Třebechovice

  2000:  autorství výstavy Andští hudebníci v Evropě a v České republice, Severočeské muzeum v Liberci

 • Přehled nejvýznamnější publikační činnosti:

  • JETMAROVÁ, Jana, ŠAVELKOVÁ, Lívia, BOUKAL, Tomáš (eds.) Původní obyvatelé a globalizace. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2021. 722 s. ISBN 978-80-7465-487-9 
  • JETMAROVÁ, Jana, LÁNSKÝ Ondřej. „Nemoc se neptá...“ aneb socio-ekonomické determinanty zdraví v období .neoliberální modernity, Psychosomatická medicína 2020 - Nástroje psychosomatické medicíny, Praha, VŠTVS Palestra, spol. s r.o.; Liberec: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 1, ISBN: 978-80-87723-60-9, p. 270-294, 2020
  • JETMAROVÁ, Jana. O Liminalitě, communitas a dotecích absolutna. Fenomenologie ultravytrvalostního sportu. In. Český lid, 2017, roč.104, č. 1, s. 53-70 ISSN 0009-0794

  • JETMAROVÁ, J., Bolivia: surgimiento de la política indígena y el gobierno de EvoMorales. Univerzita Pardubice, 2013
  • JETMAROVÁ, J., Bolívie: vzestup indigenní politiky a vláda Evo Moralese. Univerzita Pardubice, 2013
  • JETMAROVÁ, J., „'I Am Proud to Be an Indian': The Music of Andean Musicians in Europe as an Expression of Pan-Indianism“, Comparative American Studies 11/ 2013, 2, s. 185 - 200
  • JETMAROVÁ, J.,  „Andean Pan-Indianism? Unexpected Impacts of Andean Music on Identity Politics“,  EthnoScripts 15/ 2013, 1, s. 140 - 153
  • JETMAROVÁ, J., El encuentro de Pachamama con la economía global. In: L. Larré (ed.)  Elohi: Indigenous Peoples and  the Environment. Presses Universitaires de Bordeaux 2012
  • JETMAROVÁ, J. „Bolívie: země indigenního environmentalismu? Několik úvah nad paradoxy bolivijského politického projektu“. Český lid 99/ 2012, 2, s. 187 - 2012
  • JETMAROVÁ, J., „Obraz andské hudby v kronikách Garcilasa de la Vegy a Guamana Pomy de Ayala“. Studia  Ethnologica Pragensia 2010/2, s. 79 - 92
  • JETMAROVÁ, J., Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a Severní Americe. Univerzita Pardubice, 2009
  • JETMAROVÁ, J., „Andští hudebníci v Evropě a v České republice“, Hudební rozhledy 55/2002, 2, s. 16 – 17
  • JETMAROVÁ, J., „Oldřich Kašpar, Jezuité z České provincie v Mexiku“, Český lid 88/2001, 1, s. 101 – 102
  • JETMAROVÁ, J., „Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a v České republice“, Český lid 86, 1999, 2, s. 325 – 334