PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.

zaměstnanec

Budova P, P-3-03004
tel: +420 48 535 4259
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

Pravidelné konzultace v ZS 2022/2023 pro studenty čtvrtek 10.30. hod. až 12.00 hod.

Další konzultace možné po domluvě emailem.

 

 • PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.
  Narozen: 18. 7. 1970 v Jablonci nad Nisou

  VŠ vzdělání:

  1990 – 1997   Univerzita Karlova v Praze, KTF UK - Teologická fakulta, Mgr. Obor: katolická teologie; PODZIMEK, M.: Aspekty přirozeného mravního zákona. Praha : KTF, 1997.

  1998 – 2000  KUL Lublin, Fakulta administrativního a kanonického práva, ICLic. Obor: kanonické právo; PODZIMEK, M.: Stosunek państwa do kościoła w latach 1918/20Wn. Lublin : KUL, 2000. Studium bylo v ČR nostrifikované jako rovnocenné s doktorský studijním programem teologie (rozhodnutím MŠMT č. 30 936/2000-30) Th.D.

  2012   KU Ružomberok, Pedagogická fakulta, PaedDr. Obor: Učiteľstvo náboženskej výchovy; PODZIMEK, M.: Princípy morality v rímskokatolíckej katechéze, Ružomberok: KU, 2012.

  2012   KU Ružomberok, Pedagogická fakulta, Ph.D. Obor: Odborová (česky: oborová) didaktika; PODZIMEK, M.: Povinnosti spoločnosti voči náboženstvu a právo ľudí na náboženskú slobodu: KU, 2014.

  Studijní pobyty a stáže:

  1992 – Pontificia Universitas Gregoriana - Roma, semestrální jazykový kurz

  1998 - 2000 KUL Lublin, Fakulta administrativního a kanonického práva, studium kanonického práva

  2014, 2015, 2016 - krátkodobé Erasmus+ výukové pobyty, Granada ES, Ružomberok SK. 

  Jiné specializace:

  2010 – 2011 – Pedagogická fakulty Univerzity Karlovy v Praze – certifikovaný kurz vysokoškolského poradenstva

  Zaměstnání v oboru

  1992 – 1993 Základní škola Antonína Bratršovského Jablonec nad Nisou - výuka etické výchovy

  1997 – 2005 Biskupské gymnázium Varnsdorf, pedagog – výuka latiny a společenskovědního základu

  2005 – současnost, Fakulta Pedagogická, Liberec - Katedra filosofie - odborný asistent s vědeckou hodností

  2008 – současnost,  Akademická poradna a centrum podpory – vysokoškolský poradce

  2012 – 2/2016 Fakulta přírodovědně-humanitní a Pedagogická, Liberec, proděkan pro studium

  2014 – 5/2016 Fakulta přírodovědně-humanitní a Pedagogická, Liberec – Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky - vedoucí katedry

 •  Aktualizováno 10/2019

  Monografie

  PODZIMEK, M. Etické systémy západnej civilizácie. Ružomberok: Verbum 2012. 134 stran. ISBN  978-80-8084-965-8.

  Podzimek, M.: Spiritualita v době sekularizace. Liberec: TUL 2015. 168 stran. ISBN  978-80-7494-240-2.

  Editor kolektivní monografie

  Podzimek, M. a kol., Tázání ve výchově a sociálních vědách, Liberec: TUL 2015, 127 stran. ISBN 978-80-7494-260-0.

   

  Práce v časopisech s indexací

  PODZIMEK, M. The crisis of Effectiveness of Education in postmodern age, In: 3rd International Multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts – SGEM 2016, Education and Educational Research, Sofia, Bulgaria 2016, strany 1069-1074. Doi: 10.5593/sgemsocial2016B13, ISSN  2367-5659.

  PODZIMEK, M.: Symptomatické potíže a výchova ke smyslu. In: Psychosom: psychosomatická medicína 3/2016. Liberec: Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, 2016. strany 166-167. ISSN 1214-6102.

  Podzimek, Michal. Holistický přístup k pacientovi skrze theonomii; In: Psychosom: psychosomatická medicína 1/2018. Liberec: Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, 2018. strany 42-53.  ISSN 1214-6102.

  Podzimek, Michal. Narcismus ve výchově a vzdělávání. In: Pedagogická orientace: odborný čtvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti 1/2018. Brno: Česká pedagogická společnost 2018. strany 5-24.  ISSN 1805-9511.

  PODZIMEK, M.: Problematická smrt Boha v reflexi Vítězslava Gardavského, In: Filosofický časopis Akademie Věd ČR, ročník 67, číslo 3/2019, strany 421-439. ISSN 0015-1831.

  PODZIMEK, M. Problems of Narcissism in Education: The Culture of Narcissism as a Dangerous Global Phenomenon for the Future., In: Problems of Education in the 21st Century", Vol 77, No. 4, 2019, strany 489 – 501. Doi: https://doi.org/10.33225/pec/19.77.489. ISSN 1822-7864 /print/, ISSN 2538-7111 /online.

   

  Kapitoly ve vědeckých monografiích

  PODZIMEK, M. Cesty hledání evidence. In: Humanitní vědy dnes a zítra, BOR 2007. strany 256 – 268. ISBN 978 – 80 – 86807-06-5.

  PODZIMEK, M. Absence smyslu života jako psychodidaktický problém vzdělávacího systému. In: DUCHOVIČOVÁ, J., ŠKODA, J. ET AL. Psychodidaktické pojetí kurikulárního a mediačního kontextu edukace. 1.vydání. Ústí nad Labem: UJEP, 2013. strany. 249 - 258. ISBN 978-80-7414-658-9.

  PODZIMEK, M. Výchova, spiritualita a duchovní krize západní civilizace. In: JEDLIČKA, R. a kol. Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum 2014. strany 85 – 107. ISBN: 978-80-246-2412-9.

  Podzimek, m. Absence smyslu jako problém poradenství. In: Novosad, Libor, ed. Rozvoj kompetencí vysokoškolských poradců napříč poradenským spektrem. [CD-ROM]. Vyd. 1. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, 2014. ISBN 978-80-260-6483-1.

  PODZIMEK, M. Pastorační péče o děti a dospívající v tíživé životní situaci, In: JEDLIČKA, R. a kol., Poruchy socializace u dětí a dospívajících - Prevence životních selhání a krizová intervence. Vyd. 1. Praha: Grada, 2015. strany ISBN 978-80-247-5447-5.

  PODZIMEK, M. Etické hranice respektu ve filosofické perspektivě. In: KALÁBOVÁ, H., MEIER, M., eds. Možnost jako cesta. Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice. [CD]. Liberec: TUL 2015. strany 21–38. ISBN 978-80-7494-185-6.

  PODZIMEK, M.: Smysl tázání: filosofický rámec otázky ve věku subhumanismu, In: Podzimek, M. a kol., Tázání ve výchově a sociálních vědách, Liberec: TUL 2015, rozsah: strany 30-40. ISBN 978-80-7494-260-0.

  PODZIMEK, M.. Dostatečný důvod pro respekt k Jinakosti druhého, In: Kálábová, H., Meier, M. a kol., Jinost ve výchově sociálních vědách, Liberec: TUL 2017, rozsah: str. 27-37, ISBN 978-80-7494-346-1.

  BAJCURA, L., KALÁBOVÁ, H., PODZIMEK, M., New Trends in Education of Specialists in Penitentiary Pedagogy, In: DZIURZYNSKI, K., DUDA, E., What is New in the Field of Education?, Warsaw, Poland 2019, rozsah: str. 150-167, ISBN: 978-83-66010-31-4.

  Práce v jiných odborných časopisech

  PODZIMEK, M. Filosofické východiská sekularizácie v vzťahu k náboženskej pedagogike. In: Studia scientifica facultatis paedagogicae. Ružomberok VERBUM 2012, ročník 11, číslo 4, strany 61 – 72. ISSN 1336-2232.

  Podzimek, M. Speciální pedagogika v paradigmatu moderny a postmoderny. In: MEIER, M., JIHLAVEC, J., PEŠATOVÁ, I., STEJSKAL, B., eds. Inkluzivní trendy ve speciální pedagogice [CD]. 1. vyd. Havlíčkův Brod 2013: Tobiáš. strany 158–168. ISBN 978-80-7311-142-7.

  PODZIMEK, M. Theory of Liberal Democracy in Works of C. W. Reese. In:  ZESZYTY NAUKOWE 4/2014, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 2014. str. 87 – 99. ISSN 2084-7822.

  PODZIMEK, M. Power in Demokracy, In: ZESZYTY NAUKOWE 5/2014, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 2014. strany 123 -144. ISSN 2084-7822.

  PODZIMEK, M. Výzvy teologickej reflexie vo vzťahu ku sekulárnemu svetu: Vzťah sociálnej práce a teológie v myslení Michala Opatrného. In: Pedagogické diskusie 3/2017. Levoča: Vydavateľstvo Milan Tejbus MTM, 2017. strany 9-32. ISSN 1339-9217.

  Práce v recenzovaných sbornících

  PODZIMEK, M. Prostor pro hledání universa. In: Úloha univerzity v dnešní společnosti. Liberec TUL 2006, strany 35 – 38. ISBN 80–7372–148–1.

  PODZIMEK, M. Smysl filosofie pro mezioborovost. In: Univerzita a mezioborovost. Liberec TUL 2007. strany 58 – 63. ISBN 978–80–86807-69-0.

  PODZIMEK, M. Ontologické zdůvodnění mravních norem. In: Mravná výchova na Slovensku a v zahraničí. Banská Bystrica 2009. strany 185 – 192. ISBN 978-80-8083-822-5.

  PODZIMEK, M. Princip moci nad životem nenarozeného. In: Nejmenší z nás. Praha Bios 2012. strany 113 – 127. ISBN 978-80-260-3195-6.

  PODZIMEK, M. Moc normality nad handicapem. In: Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec TUL 2013. strany 52 – 61. ISBN 978-80–7372–959–2.

  PODZIMEK, M. Étos v konceptech moderní reality. In: Rodina ve výchově a sociálních vědách. TUL 2013. strany 6 – 16. ISBN 987-80-7372-944-8.

  PODZIMEK, M. Krize kvality života v postmoderně Západu. In: Kvalita života. TUL 2013. strany 107 – 117. ISBN 978-80-7494-006-4.

  PODZIMEK, M. Úcta k jinakosti. In: Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec TUL 2014. strany 6 – 13. ISBN 978-80-7494-066-8.

  PODZIMEK, M. Moc demokracie. In: Demokracie jako hodnota a problém. Liberec TUL 2014. strany 246 – 260. ISBN 978-80-7494-048-4.

  PODZIMEK, M. Principy rovného přístupu ke vzdělávání. In: Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec TUL 2014. strany 120 – 130. ISBN 987-80-7494-169-6.

  PODZIMEK, M. Bariéra narcismu. In: Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec TUL 2015. strany 43 – 53. ISBN 987-80-7494-228-0.

  PODZIMEK, M. Společenský narcismus a jeho vliv na kvalitu života. In: Kvalita života. TUL 2015. strany 87 – 110. ISBN 978-80-7494-266-2.

  PODZIMEK, M. Cesta k novému hledání smyslu. In. Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato Si. Ružomberok: Verbum 2016. strany 190-203. ISBN 987-80-561-0361-6.

   

  Další větší odborné -  vysokoškolské učebnice

  PODZIMEK, M. Judaismus a křesťanství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. 109 s.  ISBN 978 -80-7372-107-4.

  PODZIMEK, M. Dějiny filosofie náboženství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 197 s.  ISBN 978-80-7372-171-8.

  PODZIMEK, M. Syntéza věrouky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. 105 s.  ISBN 978 -80-7372-300-2.

  PODZIMEK, M. Základy filosofického myšlení. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. 140 s.  ISBN 978-80-7372-440-5.

  PODZIMEK, M. Principy morality. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. 134 s.  ISBN 978-80-7372-566-2.

 • Informace o jednotlivých předmětech (vyučovaných v aktuláním semestru) se dozvíte na portálu TUL:

  https://stag.tul.cz/portal

  Bližší informace a studijní materiály jsou k dispozici na LMS Moodle:

  https://elearning.fp.tul.cz