Mgr. Vít Bartoš, Ph.D.
vit.bartos
zaměstnanec
+420 48 535 4257
P-3-03015
...

St:     10:30 - 12:00        

     


 

 

 

Výuka v zimním semestru 2016:

CVTB - Filosofická východiska vztahu člověka, vědy a techniky

UFI, CFI a UFEP - Úvody do filosofie

NOE - Noetika, teorie poznání

TES - Teorie subjektivity

FAEK - Filosofie a etika (pro kombinované studium)

Výuka v letním semestru 2017:

FPV - Filosofie přírodních věd

FPVK - Filosofie přírodních věd (pro kombinované studium)

FCP - Filosofická východiska vztahu člověk a příroda

CAP - Člověk a příroda

LGA - Logika

VÍT BARTOŠ  

Narozen: 11. 12. 1979 v Liberci

Národnost: česká

Vzdělání:

9/2007 – doposud; asistent, Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

(Výuka zaměřena na systematickou filosofii – Filosofie přírodních věd, Člověk a příroda, Noetika, Teorie subjektivity.)

2013 – Obhájena disertační práce „Principy organicistní metafyziky“

9/2007 – 2013; kombinované doktorské studium, Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

10/2006 – 9/2007; prezenční doktorské studium, Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

10/2004 – 9/2006; navazující magisterské studium, Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

10/2001 – 09/2004; bakalářské studium filosofie, Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

2000 – 2001; základní vojenská služba

1998 – 1999; jazyková škola – kurz angličtiny

1994 – 1998; Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

1986 – 1994; základní škola, Dobiášova, Liberec

BARTOŠ, V. Metafyzika a věda. In: Univerzita a mezioborovost. Liberec: Nakladatelství Bor 2007. ISBN 978-80-86807-69-0 (s. 97 – 102.)

BARTOŠ, V. Co je význam? In: Filozofia. Bratislava: Nakladatelství FILOZOFICKÝ ÚSTAV SAV 2008. ISSN 0046 – 385X (s. 305 – 310.)

BARTOŠ, V. Co dělá myšlení myšlením? In: Kognitivní věda dnes a zítra. Nakladatelství Bor 2009. ISBN 978-80-86807-55-3 (s. 97 – 109.)

BARTOŠ, V. Problém ontologického statusu matematických objektů. In: Matematika a současná společnost. Brno: Tribun EU 2008. ISBN 978-80-7399-614-7 (s. 5 – 13.)

BARTOŠ, V. Proč zavádíme absolutní entity do našich teoretických konceptů? In: Kognice 2009. Hradec Králové: Gaudeamus 2009. ISBN 978-80-7041-911-3 (s. 297 – 306.)

BARTOŠ, V. Člověk jako animal symbolicum. In: Symbol ve výchově, umění a sportu. Praha 2011. UK Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-428-0 (s. 71 – 78.)

BARTOŠ, V. Is Evolution a Turing Machine. In: BEYOND AI (Artificial Dreams). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2012. ISBN 978-80-261-0102-č (s. 87 – 97.)

BARTOŠ, V. Jak je možné vědět, jaké to je. ISSN 1801-5336 Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/linguistica/issues.html (11 s.)

BARTOŠ, V. Josef Šmajs: Evoluční ontologie kultury a problém podnikání.(Recenze)In: Filosofický časopis 2013/6. Filosofický ústav Akademie věd 2013. ISSN 0015-1831 (s. 911 – 917)

BARTOŠ, V. Biological and Artificial Machines. In: Beyond Artificial Intelligence. Springer. 2015, s. 201-210. ISBN 3319096672.

BARTOŠ, V. Karel Kosík a Dialektika konkrétního. In: Listy. 2014, no. 4, s. 106-108. ISSN 1210-1222.

BARTOŠ, V. Ke kognitivním předpokladům kultury a techniky. In: Timko, M.; Moudr, V.; Binka, B. (eds.). Evoluční ontologie a společenské vědy: sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 51-60. ISBN 978-80-210-6929-9.

BARTOŠ, V. Demokracie a svobodná vůle. In: Exner, M.; Holá, M. (ed.). Demokracie jako hodnota a problém II (sborník z konference uspořádané ve dnech 18. a 19. října 2012 katedrou filosofie FP TUL v Liberci). Liberec: TUL, 2014, s. 40-46. ISBN 978-80-7494-048-4.