doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D.
milan.exner
zaměstnanec
+420 48 535 4231
P-3-03007
...

Po:     9:00 - 10:00

ZS 2016/17

FIL*S, Filosofie, pro FS, volitelný pro FP

TIN, Teorie interpretace, pro FP

PKM*M, Principy kritického myšlení, pro FM, volitelný pro FP

UHP, Úvod do historické poetiky, pro FP

doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D.

exnerNarozen 9. 9. 1950 v Liberci. Vystudoval pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor Český jazyk - německý jazyk. Akademický titul, vědeckou hodnost i docenturu získal na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze.

Jeho oborem je estetika, zejména literární a filosoficko-literární obory.

V minulosti se věnoval literární kritice a esejistice, dvě odborné monografie se věnují symbolům a problému jejich interpretace. Jsou to STRUKTURA SYMBOLIČNA V POHLEDU PSYCHOANALYTICKÉ LITERÁRNÍ VĚDY (2009) a AFEKT, SEN A SKUTEČNOST V DÍLE F. M. DOSTOJEVSKÉHO (2013).

Přednáší Filosofii pro FS, Principy kritického myšlení pro FM a Estetiku pro FP, kde také vede volitelné přednášky Historická poetika, Poetiky novověku, Teorie interpretace, Hlubinná psychologie a teorie symbolu a Mytologie, filosofie, věda. Je aktivní beletristicky, viz webové stránky autora - http://milanexner.cz

Bibliografie

-       Aktanty a nevědomí : Pokus o přiblížení teorie archetypu a strukturální sémantiky : Na příkladu Goethova Fausta, Liberec : Technická univerzita, 2002, ISBN 80-7083-512-5,

-       Předplatónské modely vesmíru, Liberec : Technická univerzita, 2005, ISBN 80-7083-954-6

-       Struktura symbolična v pohledu psychoanalytické literární vědy : Na příkladu románu Bratři Karamazovi F. M. Dostojevského : Příspěvek k evoluční estetice, Liberec : Bor, 2009, ISBN 978-80-86807-46-1

-       Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského : Osobnost a ontologická hodnota fikce, Liberec : Bor, 2013, ISBN 978-80-87607-15-2

-       Mácha mezi sentimentalismem a biedermeierem, in Mácha redivivus (1810-2010) : Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy, ed. Aleš Haman, Radim Kopáč, Praha : Academia, 2010, ISBN 978-80-200-1872-4

-       Člověk v demokracii : Eksistuje, nebo přežívá ze dne na den? : Heideggerův koncept každodennosti ve světle Lévinasovy kritiky, in Demokracie jako hodnota a problém II, Liberec : Technická univerzita, 2014, ISBN 978-80-7494-048-4