PhDr. Stanislava Exnerová
stanislava.exnerova
zástupkyně vedoucího katedry
+420 48 535 4258
P-3-03007
...

St:     9:00 - 10:00   

 

ZS 2016/2017

EBI      Etika     pro UZS

ETU-C  Etika pro učitele    pro FP

ETZ     Etika pro ZSV            pro FP

KOM1  Komunikace 1        pro UZS

SKO*H  Sociální komunikace   pro EF

SOK     Sociální komunikace      pro FP

VPK     Vedení pracovních kolektivů  pro FP

SKOM  Sociální komunikace pro OV   pro FP

Narozena: 1960 v Praze

Vzdělání:  FF UK Praha: filosofie, ekonomie, 1984.

                   Rigorózní zkouška 1987, FF UK

Praxe:

1987 - 1989    Okresní noviny Jablonec nad Nisou - redaktorka

1989 - dosud VŠST (TU) Liberec - odborná asistentka

1996 - 2004    Vedoucí oddělení občanské výchovy

2008 - dosud   Zástupce vedoucího katedry

Cíle:

1) Profesionální a přátelské prostředí pro studenty.

2) Dostupné studijní materiály.

3) Účinná výuka vyhovující současným požadavkům. Přenesení zkušeností z vnějšího prostředí do školy.

4) Kurzy založené na dobré orientaci v prostředí, pro které jsou studenti vychováváni.

Kurzy: Hlavní těžiště ve výuce sociální komunikace zaměřené v různých kurzech na školní prostředí, zdravotnictví, marketing , management.

Etika pro studenty doplňkového pedagogického studia, etika magisterské studium ZSV – kurz navazující na teoretický základ v bakalářském stupni, zaměřeno na praktické aplikace.

Dříve další varianty – kurzy speciálně zaměřené na etiku v  prostředí zdravotnictví, v managementu sportu.

Kurz zaměřený na rozvoj kreativního myšlení jako oblíbený „bonbónek“.

Dlouholetá výuka pro Centrum distančního vzdělávání (Etika pro VŠ pedagogiku, Komunikace pro výchovné poradce aj.)

Publikace:

MÜLLEROVÁ, SPsychologie v obchodních aktivitách. Liberec: TU v Liberci 1995.

MÜLLEROVÁ, SKapitoly z etiky. Liberec: TU v Liberci 2000.

MÜLLEROVÁ, SKomunikační dovednosti. Liberec: TU v Liberci 2000.

MÜLLEROVÁ, SKomunikace ve škole. Liberec:TU v Liberci 2002.

EXNEROVÁ, S. Komunikace pro zdravotní sestry. Liberec: TU v Liberci 2006

EXNEROVÁ, SKomunikační dovednosti. Otázky a odpovědi. TU v Liberci 2008

10 případových studií pro CDV – programy Psychologie pro manažery v projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů CDV TUL 2008

10 případových studií pro CDV – program Výchovné problémy základních škol

10 případových studií pro sociální psychologii v kurzu Vysokoškolské pedagogiky – CDV 2013

Rytmus v sociální komunikaci. In: Sborník příspěvků, Liberec, Scholé filosofia 1998 /

Diletantismus ve vědě. In: Sborník příspěvků, Liberec, Scholé filosofia 1999

Prudký, L.- Müllerová, S.: Mezinárodní výzkum občanské výchovy. Ústav informací ve vzdělávání, Praha 1998

EXNEROVÁ, SBariéry interdisciplinarity. In: Univerzita a mezioborovost. D. Krámský (ed.), Liberec: Bor, 2007, ISBN 978-80-86807-69-0, s.72 – 86