Mgr. Marie Holá, Th.D.
marie.hola
zaměstnankyně
+420 48 535 4267
P-3-03005
...

KH pouze prostřednictvím e-mailu

Konzultace k didaktickým praxím pro studenty navazujícího magisterského studia:

středa 16-18 hod., S 617

Vzdělání

2008 – 2014    doktorandské studium, Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta (obor: Judaistika; disertační práce: Jehuda Amichai – Poezie ve světle tradiční židovské literatury)

2005 – 2006    Haifská univerzita, Izrael

2003 – 2008    Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta (Judaistika – Teologie; diplomová práce: Jehuda Amichai – Básně. Překlad a interpretace)

Zaměstnání, praxe

2009 – současnost      Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra filosofie

2006 – 2010                Bejt elend, odpolední židovská škola (lektorka; hebrejština, židovské tradice a zvyky)

2005 – 2008                Skřivánek, s. r. o. (administrativa, příprava firemního časopisu)

Překlady, editorská činnost

KRIWACZEK, Paul. Jidiš civilizace: vzestup a pád zapomenutého světa aškenázských Židů. Překlad Kateřina Hladká a Marie Holá. Vyd. 1. Praha: Slovart, 2010, 347 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7391-261-1.

STEMBERGER, Günter. Klasické židovství: kultura a historie rabínské doby. Vyd. 1. Překlad Marie Holá. Praha: Vyšehrad, 2011, 237 s. Světová náboženství (Vyšehrad). ISBN 978-807-4291-852.

VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Vyd. 1. Překlad Marie Holá. Praha: Vyšehrad, 2009, 299 s. Světová náboženství (Vyšehrad). ISBN 978-807-0219-638.

Demokracie jako hodnota a problém: sborník z konference, která se konala u příležitosti 20. výročí založení fakulty 22.10.2010. Vyd. 1. Editor Marie Holá. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, 112 s. ISBN 978-80-7372-707-9.

Demokracie jako hodnota a problém II: sborník z konference. Vyd. 1. Editor Marie Holá. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, 311 s. ISBN ISBN 978-80-7494-048-4

Holá, Marie. Akeda jako prostor – Motiv Gn 22 ve vybraných básních Jehudy Amichaie. In LÁŠEK-VEVERKOVÁ-NOSEK a kol. O společné evropské dědictví. Chomutov: L. Marek, 2014. 17 stran. ISBN 978-80-87127-58-2.

Holá, Marie, 2014. Desatero jako výzva – etický přesah Desatera v kontextu soudobé společnosti. In: Demokracie jako hodnota a problém II. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 133 – 144. ISBN 978-80-7494-048-4

Překlady, editorská činnost

KRIWACZEK, Paul. Jidiš civilizace: vzestup a pád zapomenutého světa aškenázských Židů. Překlad Kateřina Hladká a Marie Holá. Vyd. 1. Praha: Slovart, 2010, 347 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7391-261-1.

STEMBERGER, Günter. Klasické židovství: kultura a historie rabínské doby. Vyd. 1. Překlad Marie Holá. Praha: Vyšehrad, 2011, 237 s. Světová náboženství (Vyšehrad). ISBN 978-807-4291-852.

VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Vyd. 1. Překlad Marie Holá. Praha: Vyšehrad, 2009, 299 s. Světová náboženství (Vyšehrad). ISBN 978-807-0219-638.

Demokracie jako hodnota a problém: sborník z konference, která se konala u příležitosti 20. výročí založení fakulty 22.10.2010. Vyd. 1. Editor Marie Holá. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, 112 s. ISBN 978-80-7372-707-9.

Demokracie jako hodnota a problém II: sborník z konference. Vyd. 1. Editor Marie Holá. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, 311 s. ISBN ISBN 978-80-7494-048-4