PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.
jana.jetmarova
zaměstnankyně
+420 48 535 4262
P-3-03015
...

St:     16:00 - 17:30       


Přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti

Vzdělání:

2001 – Mgr., obor etnologie, Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

2006 – Ph.D., obor etnologie, Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Výzkumná činnost:

2010 – 2013: práce na postdoktorském projektu GAČR P 404/10/P033, projekt úspěšně splnil absolutorium v grantové soutěži

2011, 2012 a 2013:  multilokální výzkum mezi bolivijskými imigranty v Itálii, Rakousku a Německu

2008:  terénní výzkum v indigenních komunitách departmentu La Paz, Bolívie

Červenec 2001 – srpen 2002: terénní výzkum socioprofesní skupiny andských hudebníků v USA a Kanadě

1998: terénní výzkum socioprofesní skupiny andských hudebníků v Peru a Bolívii

1996 – 2000 dlouhodobý multi-lokální výzkum socioprofesní skupiny andských hudebníků v České republice, Německu, Polsku, Slovensku a Chorvatsku 

Pedagogická praxe:

2007- současnost: odborná asistentka, Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní                               a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

2008 – současnost: odborná asistentka, Katedra sociálních věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

2004:  Stáž na Universidad Indoamericana, Ciudad de México

2002 – 2006: Výuka španělského jazyka a interkulturní komunikace, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu, Jablonec nad Nisou

Přednášková činnost:

2008: Univerzita Pardubice: 7. Zasedání stálé iberoamerikanistické konference, přednáška Evo Morales a bolivijská  třetí cesta

Říjen 2007: Univerzita Pardubice: 4. zasedání stálé iberoamerikanistické konference, přednáška Andští hudebníci v Česku

Říjen 2006: FFUK: Ústav etnologie, seminář Co všechno je etnologie? Přednáška Andští hudebníci v Evropě a v Severní Americe

Účast na konferencích s příspěvkem:

2015:  konference „Naše společná přítomnost: různé kultury, jedna příroda“, univerzita Hradec Králové, příspěvek Bolívie: mezi modernitou a eko-indiány

2013:  konference pořádaná Ústavem etnologie FF UK „Revitalizace, tradice a identita amerických indiánských kultur“, příspěvek Pan-Indianismus v současné andské folkové hudbě

2012:  „33rd American Indian Workshop“, pořádané v partnerství University of Zurich a Norh America Native Museum, Zurich, příspěvek  Andean Music as Representation of Specific Form of Panindianism

2011:  „Indigenous Peoples and Environment“, Université de Bordeaux 3, příspěvek Bolivia: a Country of Indigenous Ecological Neosocialism?

2011:  konference CASA-SASA „On Cosmopolitanism and Cosmologies“, Telč, příspěvek Pan-indianismus: hnutí spojující více než dva kontinenty

2010:  „Shamanism in World Traditions“, Univerzita Komenského, Bratislava, příspěvek Andean Shamanism as a New 'State Religion' in Bolivia?

 2008:  konference CASA-SASA, „What is Capitalism and What comes next?“ Pezinok, Slovensko, příspěvek Evo Morales a Bolivijská třetí cesta

Ostatní:

Členství v České asociaci pro sociální antropologii (CASA)

Přednášková činnost pro Knihovnu Václava Havla

2001: autorství výstavy Hudba indiánů z And: hudebnost, umění i běžný život obyvatel horských oblastí Jižní Ameriky, Třebechovické muzeum betlémů, Třebechovice

2000:  autorství výstavy Andští hudebníci v Evropě a v České republice, Severočeské muzeum v Liberci

Přehled nejvýznamnější publikační činnosti:

JETMAROVÁ, J., Bolivia: surgimiento de la política indígena y el gobierno de EvoMorales. Univerzita Pardubice, 2013

JETMAROVÁ, J., Bolívie: vzestup indigenní politiky a vláda Evo Moralese. Univerzita Pardubice, 2013

JETMAROVÁ, J., „'I Am Proud to Be an Indian': The Music of Andean Musicians in Europe as an Expression of Pan-Indianism“, Comparative American Studies 11/ 2013, 2, s. 185 - 200

JETMAROVÁ, J.,  „Andean Pan-Indianism? Unexpected Impacts of Andean Music on Identity Politics“,  EthnoScripts 15/ 2013, 1, s. 140 - 153

JETMAROVÁ, J., El encuentro de Pachamama con la economía global. In: L. Larré (ed.)  Elohi: Indigenous Peoples and  the Environment. Presses Universitaires de Bordeaux 2012

JETMAROVÁ, J. „Bolívie: země indigenního environmentalismu? Několik úvah nad paradoxy bolivijského politického projektu“. Český lid 99/ 2012, 2, s. 187 - 2012

JETMAROVÁ, J., „Obraz andské hudby v kronikách Garcilasa de la Vegy a Guamana Pomy de Ayala“. Studia  Ethnologica Pragensia 2010/2, s. 79 - 92

JETMAROVÁ, J., Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a Severní Americe. Univerzita Pardubice, 2009

JETMAROVÁ, J., „Andští hudebníci v Evropě a v České republice“, Hudební rozhledy 55/2002, 2, s. 16 – 17

JETMAROVÁ, J., „Oldřich Kašpar, Jezuité z České provincie v Mexiku“, Český lid 88/2001, 1, s. 101 – 102

JETMAROVÁ, J., „Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a v České republice“, Český lid 86, 1999, 2, s. 325 – 334