prof. PhDr. Bohumil Nuska, CSc.
bohumil.nuska
zaměstnanec
+420 48 535 4233
P-3-03001
...

Čt:     10:00 - 12:00

prof. PhDr. Bohumil Nuska, CSc.

* 5. 11. 1932 v Českých Budějovicích

Obory: 
filosofie, estetika, dějiny umění, kulturní historie, kulturní antropologie.

Studium: 
Gymnásium v Českých Budějovicích / maturita 1952/ ,
Karlova Universita, filosoficko-historická fakulta  / 1952 – 1957/
studované obory: historie, dějiny umění, estetika, prehistorie, etnografie
promoce: 1957

Zaměstnání: 
1957 - 1990 v Severočeském Museu v Liberci jako historik umění
1990- dosud: na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci, poté Technické univerzitě v Liberci jako zakladatel a vedoucí Katedry filosofie do r.2003, poté jako člen pedagogického kolektivu katedry dosud.

Vědecké hodnosti:  
1957 po absolutoriu  -  promovaný historik
1968 – PhDr
1987 – CSc
1995 – habilitace – docent
2009 - profesor

Bibliografie - výběr:

Sémantické a tvarové proměny slova SYMBOLON, Estetika, 1/1994
Symbolonové hodnoty analogie a modelu / Sborník FU /, Praha 1994
Některé základní otázky symboloniky, Umění, 6/1987
Prekurze a anticipace symboloniky, Scholé filosofia, Liberec 2002
„Symbolon“ a „symbol“, estetika, 4/1993
Husova ikonografie ve výzdobě českých knižních vazeb 15. a 16.stol., Sborník Národního musea v Praze, řada C 3 – 4/ 1992
Symbolonová báze myšlení a jazyka, Scholé filosofia, Liberec 2004
Problém „pojmu“ HRA, /Sborník příspěvků/, Praha 2006
Eidólon a chaos, /Sborník příspěvků/, Praha 1999
Symbolonový substrát hodnotových soustav, Scholé filosofia, Liberec 1996
Symbolon, Nová encyklopedie českého výtvarného umění I – II, Praha, Academia 1995
Synestézie z hlediska symboloniky, Scholé filosofia, Liberec 2003
Kontrastnosť výrazu, Symetrickosť výrazu, Cyklickosť výrazu, Rytmickosť výrazu, Tezaurus estetických výrazových kvalit, Nitra 2008
Tvar jako derivace rytmu, Scholé filosofia, Liberec 1998
Maieutický výklad při interpretaci symboloniky, Scholé filosofia, Liberec 1997
Typologie českých renesančních knižních vazeb, Historická knižní vazby, Liberec 1964 -65
Strukturální analýza ornamentu, Umění 5/1980
Pragmatika umělecké kompozice ze symbolonického aspektu, O interpretácii umeleckého textu, Nitra 1999
Kosmonogická figura z hlediska symboloniky, Scholé filosofia, Liberec 1997
Symbol, Ornament,Styl, Stylizace, Nová encyklopedie českého výtvarného umění I -II, Academia, Praha 1995
Paradox a kýč, Sborník Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení, Filosofia, Praha 1998
Některé základní otázky symboloniky, Umění 6/1987
Rozprava o smyslu pro řád, Umění  3/1986
Poznávání nepoznatelného?, Sborník: Realismus ve vědě a filosofii, Filosofia, Praha 1995
Současný stav vývoje symboloniky, Scholé filosofia, Liberec 2000
Hledání nekonvenčního syntagmatu, Sborník Konvence ve vědě a filosofii, Filosofia, Praha 2000
Symbolonika speciální neboli aplikovaná, Scholé filosofia, Liberec 2001
Grafické symboly a symbolonové grafémy, Umění a řemesla, 4/1986
Rytmus, tvorba, divadlo – I.díl: Rytmus, Praha 2013
Rytmus, tvorba, divadlo – II.díl: Tvorba, Praha 2015

Hledání uzlu, Praha 1967
Švihova aféra a Kafkův proces, Liberec 1969
Padraikův zánik, Praha 1997
Okamžiky, Praha 1998
Kafkův Proces a Švihova aféra, Brno 2000
Tanec Smrti, Praha 2002
Ptačí údolí aneb Idylka, Liberec 2004
O Paní Vševládné, Brno 2005
Obrazy neradostné, Liberec 2007
Podzimy a jara, Praha 2007
Kosmická událost Liberec 2008
Rozhovory Radima Kopáče s Bohumilem Nuskou 2008 -2009, Liberec 2010
Malé příběhy, Praha 2009
Bez studu a bez zábran, Liberec 2013
Autobiografické poznámky, Sborník Práce zahání démony, Liberec 2003
Něco o počátcích /Zrození režiséra/, Sborník Jan Schmid, Praha 2006