MTh. Václav Umlauf, Ph.D.
vaclav.umlauf
zaměstnanec
+420 48 535 4260
P-3-03017
...

Po:     14:30 - 16:00        

V ZS 2016/17 vyučuje dr. Umlaf tyto předměty:

FVHV - Filosofická východiska humanitních věd

CAU - Filosofická východiska vztahu člověk a umění

FJAZ - Filosofie jazyka

FDPH - Filosofie dějin a poznání historie

HES - Úvod do současné hermeneutiky

Zapsané studentky a studenti mají individuální přístup k výukovým stránkám s danými tématy, strukturou zkušebních otázek, literaturou ke cvičením a k jednotlivým hodinám. Část studijních textů je chráněna autorským právem, proto je jejich užití omezeno na účastníky kurzu.

V LS 2017 vyučuje dr. Umlauf tyto předměty:

DE2 - Četba a interpretace latinských textů k výuce dějin filosofie

FDPX - Filosofie dějin a historické vědění

CAD - Člověk a dějiny

CAJ - Člověk a jazyk

Zapsané studentky a studenti maji individuální přístup k výukovým stránkám s danými tématy, strukturou zkušebních otázek, literaturou ke cvičením a k jednotlivým hodinám Část studijních textů je chráněna autorským právem, proto je jejich užití omezeno na účastníky kurzu.

MTh. Václav Umlauf, Ph.D. (1960)

byl v 80. letech vězněn za tzv. protistátní činnost. Do roku 1989 studoval teologii a filosofii neoficiálně, poté již řádně v Paříži, Londýně a Mnichově, kde získal doktorát disertací o G.- H. Gadamerovi. V současné době vyučuje filosofii na Technické univerzitě v Liberci a externě přednáší na FHS UK v Praze. Vydal filosofické eseje Evropské cesty k vlastnímu Já (2002), Kierkegaard. Hermeneutická interpretace (2005), Synopse dějinnosti a koncept historie (2010). Je knězem katolické církve a členem řádu Societas Jesu (jezuité).

He studied unofficially theology and philosophy in Prague and was active in dissident movement. In 1980-1981 spent 20 months in prison with Václav Havel and other human rights activists. After so called "Velvet revolution" (1989) finished his theology-degree in Paris (Centre Sevrès), master in philosophy of religion at University of London (Heythrop College) and graduated at Hochschule für Philosophie in Munich (Hermeneutik nach Gadamer, Alber Verlag, 2007). He lectures philosophy at Charles University in Prague and at Technical University in Liberec.

* Evropské cesty k vlastnímu Já. 1. vyd., Brno: Vydavatelství CDK, 2002.
*  Kierkegaard. Hermeneutická interpretace. 1. vyd., Brno: Vydavatelství CDK, 2005.
*  Hermeneutik nach Gadamer. 1. vyd., Freiburg/München: Alber Verlag, 2007.
*  Synopse dějinnosti a koncept historie. Hermeneutické eseje o filosofii dějin. 1. vyd., Brno: Vydavatelství CDK, 2010.
*  UMLAUF Václav (Ed.). Střed Liberce v proměnách staletí. 1. vyd., Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2011.