doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
david.vaclavik
vedoucí katedry
+420 48 535 4101
P-3-03006
...

Čt:     10:30 - 11:30    

Předměty vyučované v zimním semestru 2016

  • Úvod do humanitních věd (UHV, UHVK)
  • Nová náboženská hnutí a religiozita (NNHE)
  • Religionistika 2 (REL2)
  • Problematika menšin pro SP (PMS)
  • Úvod do filosofie (UVFE)
  • Globální problémy (GLP)

Vzdělání a akademická kvalifikace

(2010) Habilitace v oboru religionistika, FF MU (doc.) Název habilitační práce: Náboženství a moderní česká společnost

(2002-2004) Postgraduální studium religionistiky, FF MU (Ph.D.) Téma disertační práce: Typologie a taxonomie nových náb. hnutí

(2002) Rigorózní zkouška z religionistiky, FF MU (PhDr.) Téma rigorozní práce: Náboženství, politika a etnická identita

(1993 – 1998) Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno obor: filosofie/religionistika

(1997 – 1998) Filosofická fakulta, Karlova univerzita, Praha studijní pobyt na Ústavu filosofie a religionistiky (1989 – 1993) Gymnázium, Jeronýmova 27, Liberec 7

Přehled zaměstnání

(Od 2010) Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, docent

(2009) Odborný garant Integrovaného projektu národního (IpN) Reforma vysokých škol, projekt OP Vzdělání pro konkurenceschopnost EU

(2006 - 2011) Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno Ústav religionistiky, vedoucí ústavu

(2002 - 2010) Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno Ústav religionistiky, odborný asistent

(2003 – 2005) Technická univerzita, Pedagogická fakulta, Liberec Proděkan pro bakalářská studia a vnější vztahy

(2002 - 2003) Technická univerzita, Hálkova 6, Liberec 1, Prorektor pro vnější vztahy

(Od 1998) Technická univerzita, Hálkova 6, Liberec 1 katedra filosofie Pedagogické fakulty TU, odborný asistent, od roku 2010 docent

(2000 - 2002) Centrum pro ekonomickou a sociální strategii, externí spolupracovník pro oblast národnostních menšin a pro národní identitu a kulturu

(1998 - 2001) Podjetědské gymnázium, Sokolovská 328, Liberec výuka filosofie a základu společenských věd

(1997 - 1999) Gymnázium, Jeronýmova 27, Liberec výuka filosofie základu společenských věd

Pedagogická činnost

• Křesťanství II (MU) • Nová náboženská hnutí (MU, TUL) • Aktuální náboženská situace v ČR (MU) • Religionistické typologie a taxonomie (MU) • Aplikovaná a angažovaná religionistika (MU) • Baháí (MU) • New Age (MU) • Filosofie náboženství (MU, TUL) • Náboženství v Polsku (MU) • Náboženství v USA (MU) • Náboženství a politika (MU) • Dějiny filosofie I (TUL) • Etnické a kulturní minority ve střední Evropě (TUL) • Sociologie náboženství (TUL) • Psychologie náboženství (TUL)

Vědeckovýzkumná činnost/ Oblasti vědeckého zájmu

• Nová náboženská hnutí • Náboženství a moderní společnost • Metodologie religionistiky • Etnické, kulturní a náboženské menšiny

Granty 

(2007 – 2009) REVACERN (Religions And Values: Central And Eastern European Research Network), 6. rámcový program EU, spoluřešitel

(2011 – 2014) LEVYNA (Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství), odborný garant projektu

(2006 – 2008) Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky, spoluřešitel

(2013) Příprava doktorského joint degree Religion, cognition and culture (evid. č. 2380/2013) 2002 Kurz multikulturní výchovy (evid. č. 380/2002)

(2004) Příprava bc. programu ošetřovatelství na TUL (evid. č. 1224/2004)

(2004) Příprava bc. programu multikulturní výchova na FP TUL (evid. č. 1232/2005)

(2003) Inovace kursů Nová religiozita a Nová náb. hnutí (evid. č. 639/2003), spoluřešitel

(2005) Inovace kurzu vybrané problémy soudobé religionistiky (evid. č. 1890/2005)

(2006) Inovace kurzu Křesťanství II (evid. č. 1520/2006)

(2011) Inovace kurzu Aktuální náboženská situace v ČR

Akademické stáže, zahraniční přednášky a přednáškové cykly

(2014) Přednáškový cyklus Multicultural and Multireligious Education, Department of Religious Studies, Jagelonská universita, Krakov, Polsko

(2012) Přednáškový cyklus Religion in the United States, Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko

(2009) Přednáškový cyklus Multicultural and Multireligious Education, Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko

(2008) Přednáškový cyklus Multicultural and Multireligious Education, Department of Religious Studies, Jagelonská universita, Krakov, Polsko

(2007) Přednáškový cyklus New Religious Movements, Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko

(2006) Přednáškový cyklus New Approaches in Scientific Study of Religions, Department of Applied Religious Studies,University of Szeged, Szeged, Maďarsko

(2005) Přednáškový cyklus Nová náboženská hnutí, FF Komenského univerzita v Bratislavě

Zahraniční pobyty

(2010) Study of the United States Institute (SUSI), Religious Pluralism in the United States, University of California, Santa Barbara

(2002) DEEP project - mezinárodní projekt zaměřený na výchovu k občanství, Washington D.C., USA

Vystoupení na mezinárodních konferencích a kongresech

• Václavík, David. Believing without Belonging as a Form of Cultural and Social Protest. A Case of the Czech Republic. In. Religious Diversification Worldwide and in Central and Eastern Europe, ISORECEA Conference, Kaunas, Lithuania 2014

• Václavík, David. Deepening Secularization? How to Read Official Statistics. A Case of the Czech Republic. 11th EASR Conference, Liverpool, Great Britain

• Václavík, David. Cultural War – Concept, Myth and Reality. In. Beginning and Ends. 10th EASR Conference, Stockholm, Sweden 2012

• Václavík, David. Religion in the United States in the Context of Post-Pluralism. In. New in Religion. 10th EASR Conference, Budapest, Hungary 2011

• Václavík, David. Religious Pluralism in “Atheistic” Society after 1989: Social and Religious Process. In. Religious Pluralism in Global Perspective, University of California, Santa Barbara 2010

• Václavík, David. Multidimensional Secularization in Central Europe. In. Religion in the History of European Culture. 9th Conference of European Association for the Study of Religions and Special Conference of International Association for the History of Religions, Mesina 2009

• Václavík, David. Religious Pluralism in „Atheistic“ Society after 1989: Social and Religous Process, Tredns and Legislation. In Time of Decline, Time of Hope. Scietific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religion. 8 th Conference of European Association for the Study of Religions and Special Conference of International Association for the History of Religions, Brno 2008

• Václavík, David. Plurality and Religion in Transition Society: The Case of the Czech Republic. In The 2008 International Conference of CESNUR. Twenty Years and More: Research into Minority Religions, New Religious Movements and ‘the New Spirituality’, London 2008

• Václavík, David. Institutionalised and Non-Institutionalised Religiosity in the Contemporary Czech Republic. In. Plurality and Representation. 7 th Conference of European Association for the Study of Religions, Bremen 2007

• Václavík, David. ISKCON and Its Impact on Building of a View of the Eastern Wisdom in the Czech Republic. In Religious History of Europe and Asia, 6th Conference of European Association for the Study of Religions and Special Conference of International Association for the History of Religions, Bukurešť 2006

• Václavík, David. Conformity and Change: Social Tension, its Transformation and its Role in the Process of Transmutation of New Religious Movements. In Religious Change. 4th Conference of Central European Religious Studies (CERES), Bratislava 2006

• Václavík, David. Some Notes on the Using of the Term Religion. Un-uniqueness of the Unique Taxon. In Religion und Kritik,XXVIIth Biannual Congress of the Deutsche Vereinigung für Religionsgeschichte (DVRG), Bayreuth, 2005

Další odborné aktivity

(Od 2015) Člen vědecké rady FP Technické univerzity v Liberci

(Od 2005) Člen správní rady společnosti Nová škola, o.p.s. Ocenění vědeckou komunitou

(Od 2013) Člen redakční rady odborné série Scientific Study of Religion vydávané nakl. Bloomsbury Publishing (UK)

(Od 2013) Člen redakční rady odborného časopisu Religion in Austria (Rakousko)

(Od 2012) Člen redakční rady odborného časopisu Axis Mundi (Slovensko)

(Od 2010) Člen redakční rady odborného časopisu Religion and Society in Central and Eastern Europe

(2010 - 2013) Generální tajemník European Association for the Study of Religions (EASR)

(Od 2010) Člen Vědecké rady nakl. Grada pro oblast společenských věd

(Od 2008) Předseda České společnosti pro religionistiku

(2006 - 2009) Člen podoborové komise 401 pro filosofii, teologii a religionistiku GA ČR

(2006 - 2010) Člen výkonného výboru International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA)

(Od 2006) Člen redakční rady časopisu Religio. Revue pro religionistiku

(2006) Vyzvaná přednáška, Hungarian Association for the Study of Religions (HASR), Szeged, téma přednášky: Religion in the Czech Republic after 1989 (Přednáška k 10. výročí vzniku HASR)

(2006) Vyzvaná přednáška, Slovenská sociologická spoločnosť, téma přednášky: Sekularizační teze a její současná kritika

(2005 – 2009) Hlavní koordinátor Central European Religious Studies (CERES)

(Od 2005) Člen redakční rady religionistické ročenky Pantheon

(2004 - 2008) Tajemník České společnosti pro studium náboženství (od 2006 Česká společnost pro religionistiku)

(2004) Vyzvaná přednáška, Katolická univerzita v Lublinu, Polsko, téma přednášky: New Religious Movements in the Czech Republic

(2002 - 2003) Člen vědecké rady Technické univerzity v Liberci

Monografie

• Václavík, David. Religionistická typologie a taxonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 103 s. ISBN 978-80-210-7099-8

• Václavík, David, Proměny americké religiozity, Brno: Masarykova univerzita 2013, 181 s., ISBN 978-80-210-6596-3

• Václavík, David. Náboženství a moderní česká společnost. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. 256 s. Religionistika, 1. svazek. ISBN 978-80-247-2468-3

• Václavík, David. Sociologie nových náboženských hnutí. 1. vyd. Praha: Malvern, 2007. 152 s. Proměny náboženství, sv. 5. ISBN 978-80-86702-22-3.

• Václavík, David. Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2001. 120 s. ISBN 80-7083-457-9.

• Václavík, David. Úvod do filosofie. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2002. 65 s. ISBN 80-7083-620-2.

• Václavík, David - Zdeněk, Nešpor - kol. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-86429-92-2

• Václavík, David – Lužný, Dušan a kol., Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství, Praha: Malvern 2010, ISBN 978-80-86702-69-8

Odborné studie/Kapitoly v odborných publikacích 

• Václavík, David – Vido, Roman – Paleček, Antonín. Czech Republic: The Promised Land for Atheists?. In. Cipriani, Roberto  - Garelli, Franco. Annual Review of the Sociology of Religion. Sociology of Atheism. Vol. 7. Leiden: Brill 2016, s. 201 – 232. ISBN 978-90-04319-30-1

• Václavík, David. Rola religii i ateizmu w Republice Czeskiej. Niektóre aspekty sekularyzacji. In. ZAREBA, Slawomir – BOROWIK, Irena. Tradycja i innovacja w polu refleksji socjologii religii, Warszawa: Kontrast 2015. s. 183 – 197. ISBN 978-83-62793-15-0

• Václavík, David. Cultural War – Concept, Myth and Reality: A Clash of Ideas in “Post-Secular” American Society at the Turn of the Millennium. In. American and British Studies Annual, 2014, roč. 7, č. 2014, s. 62-69. ISSN 1803-6058.

• Václavík, David. Searching and Finding: A History of the Slovak Study of Religion. In: Bubík, Tomáš - Hoffmann, Henryk. Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. Leiden: Brill 2015, s. 55-86. ISBN 978-90-04-28307.

• Václavík, David. Deepening Secularization? How to Read Official Statistics. A Case of the Czech Republic. In: DISKUS, Bath College of HE, 2014, roč. 16/2014, č. 2, s. 22-30. ISSN 0967-8948.

• Václavík, David – Chalupa, Aleš (eds.), Náboženství v laboratoři, In: Sociální studia (monotématické číslo) 10/2 2013, ISSN 1214-813

• Václavík, David, Multidimensional Secularization in Central and Eastern Europe, In: NOMOS. Kwartalnik Religioznawczy 4/80, 2013, s. 159 – 167, ISSN 1230-7858 78

• Václavík, David, Academic Study of Religion in the Czech Republic in the First Decade of the 21st Century, in:Pantehon. Religionistický časopis 7/1 2012, s. 125 – 133. ISSN 1803-2443

• Václavík, David. Náboženství v kyberprostoru. Příspěvek k současným transformacím posvátna. In: Sociální studia, Brno : Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, 3-4, od s. 125 - 137, 12 s. ISSN 1212-365X

• Václavík, David - Lužný, Dušan. Character of Czech Secularism. Tension between Institutional and Individual Religiosity in the Czech Republic. In: Tomka, Miklós - Révay, Edit. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. 1. vyd. Budapest : International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association, 2007. od s. 67-76, 10 s. Religion in Eastern and Central Europe. ISBN 978-963-87583-2-3

• Václavík, David. Český ateismus ve 20. století. K vývoji a institucionalizaci v letech 1948 až 1989. In: Soudobé dějiny, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, 14/2007, 2-3, od s. 471 - 488, 18 s. ISSN 1210-7050. 2008.

• Václavík, David. Jak ji spoutat (dnešní návod). In: Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie, Bratislava : Kalligram, 14/2007, 4, od s. 51 - 56, 6 s. ISSN 1336-5541. 2008.

• Václavík, David. New Religious Movements and their Reflection as Conflict Religious Groups. In: Exercising Power. The role of religions in concord and conflict. 1. vyd. Turku: the Donner Institute, 2007. od s. 393 - 403, 11 s. ISBN 952-12-1811-8.

• Václavík, David - Václavíková Helšusová, Lenka. Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v české republice v letech 1989-2000. In: Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 14/2006, 2, od s. 45-64, 20 s. ISSN 1210-3640. 2006.

• Václavík, David. Tělo jako chrám. Cesty a podoby revalvace těla v kontextu New Age. In: Náboženství a tělo. 1. vyd. Praha: Malvern - MU Brno, 2006. od s. 243 - 250, 8 s. ISBN 80-210-4115-3.

• Václavík, David. Obžerství, konzum a askeze v kontextu soudobé religiozity. In: Náboženství a jídlo. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pradubice, 2005. od s. 159 - 165, 7 s. ISBN 80-7194-800-4.

• Václavík, David. Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, kult a církev. In: Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 1/2005, 1, od s. 29-57, 38 s. ISSN 1210-3640. 2005.

• Václavík, David. Religia w Republice Czeskiej na początku trzetiego tysiąclecia. In: Religion in the Time of Changes (Space - Society - Economy No 7). 1. vyd. Łódź: University of Łódź, 2005. od s. 234-242, 9 s. ISSN 1733 - 3180.

• Václavík, David. Smrt v kontextu soudobé religiozity. In: Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. 2005. vyd. Bratislava: Kronos, 2005. od s. 19-24, 5 s. ISBN 80-89027-15-6.

• Václavík, David. Sekularizovaná a desekularizovaná moderna. Místo náboženství v moderní společnosti. In: Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné, Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2003, 2, od s. 120-127, 7 s. ISSN 1212-5547. 2003.

• Václavík, David. Nová náboženská hnutí v perspektivě historicko-genealogických klasifikací. In: Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 11, 2, od s. 241-259, 18 s. ISSN 1210-3640. 2003.

• Václavík, David. Lidský úděl v proměnách civilizace a kultury. spoluautor. In: Revue Proglas: měsíčník pro kulturu a politiku, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, 4, od s. 6-16, 10 s. ISSN 1213-4953. 2002

• Václavík, David. Poznámky k intertestamentální pojetí moudrosti aneb kosmologický rozměr helénistické soterologie. In: Prométheus, 1999, 4, od s. 7-17, 10 s. ISSN 1211-8400. 1999

Sborníky

• Václavík, David. Skeptické náboženství: věda, víra a skepse v (post)moderní době. In Scholé filosofia: Věda. 1. vyd. Liberec: Scholé filosofia, 2003. od s. 243 - 251, 9 s. ISBN 80-902997-2-5.

• Václavík, David. Kulturní válka: dvě podoby americké společnosti. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 283 - 290, 8 s. ISBN 978-80-7494-051-4

• Václavík, David. Identita a legitimita v globální společnosti. In Práce zahání démony. 1. vyd. Liberec: Nakladatelství Bor, 2003. od s. 90 - 97, 8 s. ISBN 80-902901-5-9.  

• Václavík, David - Veselý, Arnošt. Sociální soudržnost. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2002. od s. 143 - 160, 18 s. Průvodce krajinou prioritních problémů. ISBN 80-86349-06-3.

• Václavík, David. Národní kultura a identita. In Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2001. od s. 158-164, 7 s. ISBN 80-86349-02-0.

• Václavík, David. Soužití většinové populace s menšinami. In Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2001. od s. 153-158, 6 s. ISBN 80-86349-02-0.

• Václavík, David. Konsilience: metodické poznámky k redukci a vylučování ve vztahu sociálních a přírodních věd. In Souvislosti. 1. vyd. Liberec: Scholé filosofia, 2001. od s. 288 296, 9 s. ISBN 80-902997-0-9.

Recenze

• Václavík, David. Iva Doležalová-Luther H. Martin-Dalibor Papoušek (eds.): The Academic Study of Religion during the Cold War. Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 9/2001, 2, od s. 226-229, 4 s. ISSN 1210-3640. 2001.

• Václavík, David. Lužný Dušan: Náboženství a moderní společnost. Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 9/2001, 1, od s. 127-129, 3 s. ISSN 1210-3640. 2001.

• Václavík, David. Dušan Lužný: Nová náboženská hnutí. Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 6/1999, 1, od s. 97-100, 4 s. ISSN 1210-3640. 1999.