Doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D. nabízí studentům HU, FHV a jiným oborům FP

jako volitelné předměty pro ZS AR 2017-2018

FIL*S (Filosofie pro Fakultu strojní)

PKM*M (Principy kritického myšlení pro Fakultu mechatroniky)

za standardních zápočtových podmínek, jak jsou nastaveny v sylabech jeho ostatních  

volitelných předmětů.

V předmětu FIL*S se přednáší propedeutika k evoluční filosofii (pondělí, 10.40, in 03020),

v předmětu PKM*M kosmologické modely od Newtona po současnost s přihlédnutím

k starořeckým představám o vesmíru (středa, 8.50, in P202).

Kapacita bude v případě nutnosti navýšena.


Zadání bakalářských a diplomových prací jsou připravena k vyzvednutí na sekretariátě katedry. Dodržujte, pokud možno, úřední hodiny.


V příloze najdete informace o novém mobilitním programu TUL, který umožňuje např. výjezd na vybranou letní školu v zahraničí.

Přílohy k textu
Download this file (Nový mobilitní program.doc)Nový mobilitní program[ ]13 kB02. 05. 2017 09:15

Vážené studentky, vážení studenti,

nezapomeňte se přihlásit přes Portal ke SZZ  na KFL v červnu 2018 - termín přihlášení:  do 2. 5. 2018.

V případě, že budete na KFL obhajovat závěrečnou práci, je nutné do tohoto data odevzdat 3 výtisky BP / DP, (2x KFL - sekretariát = kopie Zadání, 1x FP - pí. Kazdová = výtisk s originálním Zadání).

Ve výtiscích pro katedru musí být označená CD (jméno a příjmení, název práce, BP nebo DP a rok odevzdání). Všichni přihlášení odevzdají zároveň seznam přečtené literatury (pouze na katedře).

Studentky a studenti, kteří mají přerušené studium se můžou přihlásit ke SZZ na sekretariátě katedry.

Bližší informace získáte na sekretariátě KFL.  


Zadání bakalářských a diplomových prací z prosince 2016 jsou připravena k vyzvednutí na sekretariátě KFL. Dodržujte, prosím, úřední hodiny.


Vážené studentky, vážení studenti,

v příloze tohoto oznámení najdete seznam témat závěrečných prací pro AR 2016/17 pro obory garantované KFL, tj.:

Bc. - Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání, Bc. - Filosofie humanitních věd, Mgr. - Občanská výchova pro ZŠ.

V případě, že si nějaké téma vyberete, neváhejte a uvedeného vedoucího práce navštivte co nejdříve v jeho konzultačních hodinách. Podklady pro Zadání je nutné odevzdat na sekretariátě katedry nejpozději do:  30.11.2016.

Další pokyny a informace najdete na konci přílohy.

 

 

Přílohy k textu
Download this file (Navrhy_temat-AR_16-17.pdf)Návrhy témat-AR 16-17.pdf[ ]1347 kB08. 11. 2016 20:11

  • 1
  • 2