Nabídka volitelných předmětů

Doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D. nabízí studentům HU, FHV a jiným oborům FP

jako volitelné předměty pro ZS AR 2017-2018

FIL*S (Filosofie pro Fakultu strojní)

PKM*M (Principy kritického myšlení pro Fakultu mechatroniky)

za standardních zápočtových podmínek, jak jsou nastaveny v sylabech jeho ostatních  

volitelných předmětů.

V předmětu FIL*S se přednáší propedeutika k evoluční filosofii (pondělí, 10.40, in 03020),

v předmětu PKM*M kosmologické modely od Newtona po současnost s přihlédnutím

k starořeckým představám o vesmíru (středa, 8.50, in P202).

Kapacita bude v případě nutnosti navýšena.