Zadání BP/DP - vyzvedávání

Zadání bakalářských a diplomových prací jsou připravena k vyzvednutí na sekretariátě katedry. Dodržujte, pokud možno, úřední hodiny.